...

"Dat geldt natuurlijk ook voor geneesmiddelen op basis van domperidon", verduidelijkt de vereniging, "ook al zijn dat welbekende producten die al jarenlang worden gebruikt, zonder andere problemen dan diegene die al bekend en goed gedocumenteerd zijn." De vereniging nodigt ook uit om de dialoog voort te zetten en te blijven nadenken over het plan om domperidon opnieuw onder voorschrift te plaatsen. Wat dat laatste geneesmiddel betreft, "dringt zich geen enkele dringende maatregel op, op voorwaarde dat het goed wordt gebruikt", zo benadrukte minister van Volksgezondheid L. Onkelinx onlangs nog. En dan is er nog dit citaat uit Artsenkrant van 26 maart jl.: "(...) het gaat hier niet om een ernstig risico bij correct gebruik van het geneesmiddel. Domperidon wordt al decennialang frequent gebruikt en de cardiale risico's ervan zijn al lang bekend (...)." René Van Reeth, gedelegeerd bestuurder van Bachi, wijst er nog op dat "meer dan 45% van alle geneesmiddelen die geregistreerd zijn bij de Belgische overheid voorschriftvrije geneesmiddelen (OTC) zijn, in verband waarmee geen belangrijke problemen werden gemeld. Met het huidige systeem van geneesmiddelenbewaking in ons land kunnen mogelijke bijwerkingen snel gerapporteerd worden, sinds kort ook door patiënten."