Die 'drie artsen' met de opsplitsing tussen 'niet-/afzienbare tijd sterven' komt trouwens ook van Vermeersch. In de Nederlandse Toetsingswet maakt men geen onderscheid, ook niet tussen fysiek en psychisch lijden. Er was geen applaus bij de stemming van de euthanasiewet in 2002, in tegenstelling tot bij de stemming van de abortuswet in 1990.

Toen de jury de drie artsen op het assisenproces vrijsprak, waren in de zaal kreten van blijdschap te horen en brak meteen een lang applaus los

Toen de jury de drie artsen op het assisenproces in Gent vrijsprak, waren in de zaal kreten van blijdschap te horen en brak meteen een lang applaus los. De voorzitter van het hof vond dit ongepast en zei dat hij de zaal zou laten ontruimen als het nog eens gebeurde. Het gebeurde effectief nog eens, toen, als laatste in de rij, werd voorgelezen waarom psychiater Lieve Thienpont vrijuit gaat: 'Haar kan geen enkele fout of verkeerde handeling worden verweten. Er kan ook uit geen enkele andere handeling met zekerheid worden besloten dat zij haar door de wet vereiste onafhankelijkheid zou hebben verloren.'

Applaus in de assisenzaal, het blijkt geleden te zijn van 1962... In de zaak omtrent softenonbaby Carinne in het assisenhof van Luik, die werd onthaald 'met een orkaan van opgewonden toejuichingen'. Zonder foto's want de voorzitter had een verbod geëist: 'J'interdis aux photographes de prendre des photos de ces moments'. Een volledig mannelijke jury sprak de vijf beklaagden op alle elf punten vrij: de moeder van Carinne, Suzanne Vandeput-Coïpel en vier medeplichtigen, haar echtgenoot Jean-Noël Vandeput, haar moeder Fernande Yerna, haar zus Monique de la Marck en huisarts Jacques Casters. Op 10 november verlieten ze als vrije mensen onder luid straatgejuich de rechtszaal. Een vrouwelijk straatnaambord werd hen niet gegund.

Ivo Uyttendaele stelt dat de vrijspraak van de drie artsen in het assisenproces betekent dat 'met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gezegd worden dat ook bij klachten tegen artsen die patiënten op hun verzoek wegens ondraaglijk lijden lieten inslapen, het parket wijselijk voor seponeren zal gekozen hebben om te vermijden dat zij door het hof van assisen zouden vrijgesproken worden'. Tot voor 2002 was er nooit een proces over een door een arts uitgevoerde euthanasie, in tegenstelling tot in Nederland, waar men wel een specifieke strafwetgeving had (artikelen 293 en 294). Men zou zich kunnen afvragen of dit ook gespeeld heeft na de euthanasiewetgeving in België omdat de euthanasiewet niet opgenomen is in het strafwetboek maar alleen verwijst naar een misdrijf. Waarom is er in de periode 2012-2017 geen vordering naar assisen gebeurd in de casus 'Tine Nys'? Anderzijds hoe zeker moet de procureur-generaal geweest zijn in 2018 dat zijn assisenpleidooi geen applaus zou veroorzaken? Zou een moeder die nu anno 2020 haar 'gehandicapte' zuigeling laat inslapen met barbituratenmelk op applaus kunnen rekenen?

Andere tijden, andere zeden? Tot voor 2017 had ik nooit spontaan applaus gehoord tijdens een begrafenis in de kerk of een afscheid in een crematorium. Op 24 mei 2017 stond iedereen recht met luid applaus tijdens de afscheidsviering van Lucie Van Crombrugge (72), na de ontroerende woorden van haar echtgenoot die haar eerde voor haar strijd 'abortus uit de strafwet, abortus een patiëntenrecht'. Op 5 oktober 2018 was er een aanzwellend applaus in de crematoriumhal na het zingen van het solidariteitslied 'Voorwaarts en niet vergeten' voor Josiane Rimbaut (80), onderwijs- en vrouwenrechtenactiviste. Op 8 november 1999 weerklonk in de kerk luid applaus voor Andrée Huysman (90) 'Lamama Platel'.

Applaus, soms brak het los, soms kwam het schoorvoetend op gang toen ik me tijdens het panelgesprek na de vertoning van de documentaire 'End Credits' op vrijdag 31 januari uitsprak over stervensbegeleiding als patiëntenrecht bij mensen met dementie en hun recht op gepland sterven, in samenspraak met naasten en betrokkenen. Of wanneer ik er op aandrong dat familie van mensen met psychiatrische aandoeningen nog meer gehoord moeten worden in het stervensproces.

Applaus, niet voor het absolute zelfbeschikkingsrecht maar wel voor de trialoog met elkaar: patiënt-zorgverleners-naasten, in een maatschappij waar mensen met een hoek af hun plaats mogen vinden en krijgen. Bij wie is er trouwens ergens geen hoek af? Hoe meer hoeken af, hoe veelzijdiger! Gelach en applaus.

Die 'drie artsen' met de opsplitsing tussen 'niet-/afzienbare tijd sterven' komt trouwens ook van Vermeersch. In de Nederlandse Toetsingswet maakt men geen onderscheid, ook niet tussen fysiek en psychisch lijden. Er was geen applaus bij de stemming van de euthanasiewet in 2002, in tegenstelling tot bij de stemming van de abortuswet in 1990.Toen de jury de drie artsen op het assisenproces in Gent vrijsprak, waren in de zaal kreten van blijdschap te horen en brak meteen een lang applaus los. De voorzitter van het hof vond dit ongepast en zei dat hij de zaal zou laten ontruimen als het nog eens gebeurde. Het gebeurde effectief nog eens, toen, als laatste in de rij, werd voorgelezen waarom psychiater Lieve Thienpont vrijuit gaat: 'Haar kan geen enkele fout of verkeerde handeling worden verweten. Er kan ook uit geen enkele andere handeling met zekerheid worden besloten dat zij haar door de wet vereiste onafhankelijkheid zou hebben verloren.' Applaus in de assisenzaal, het blijkt geleden te zijn van 1962... In de zaak omtrent softenonbaby Carinne in het assisenhof van Luik, die werd onthaald 'met een orkaan van opgewonden toejuichingen'. Zonder foto's want de voorzitter had een verbod geëist: 'J'interdis aux photographes de prendre des photos de ces moments'. Een volledig mannelijke jury sprak de vijf beklaagden op alle elf punten vrij: de moeder van Carinne, Suzanne Vandeput-Coïpel en vier medeplichtigen, haar echtgenoot Jean-Noël Vandeput, haar moeder Fernande Yerna, haar zus Monique de la Marck en huisarts Jacques Casters. Op 10 november verlieten ze als vrije mensen onder luid straatgejuich de rechtszaal. Een vrouwelijk straatnaambord werd hen niet gegund. Ivo Uyttendaele stelt dat de vrijspraak van de drie artsen in het assisenproces betekent dat 'met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gezegd worden dat ook bij klachten tegen artsen die patiënten op hun verzoek wegens ondraaglijk lijden lieten inslapen, het parket wijselijk voor seponeren zal gekozen hebben om te vermijden dat zij door het hof van assisen zouden vrijgesproken worden'. Tot voor 2002 was er nooit een proces over een door een arts uitgevoerde euthanasie, in tegenstelling tot in Nederland, waar men wel een specifieke strafwetgeving had (artikelen 293 en 294). Men zou zich kunnen afvragen of dit ook gespeeld heeft na de euthanasiewetgeving in België omdat de euthanasiewet niet opgenomen is in het strafwetboek maar alleen verwijst naar een misdrijf. Waarom is er in de periode 2012-2017 geen vordering naar assisen gebeurd in de casus 'Tine Nys'? Anderzijds hoe zeker moet de procureur-generaal geweest zijn in 2018 dat zijn assisenpleidooi geen applaus zou veroorzaken? Zou een moeder die nu anno 2020 haar 'gehandicapte' zuigeling laat inslapen met barbituratenmelk op applaus kunnen rekenen?Andere tijden, andere zeden? Tot voor 2017 had ik nooit spontaan applaus gehoord tijdens een begrafenis in de kerk of een afscheid in een crematorium. Op 24 mei 2017 stond iedereen recht met luid applaus tijdens de afscheidsviering van Lucie Van Crombrugge (72), na de ontroerende woorden van haar echtgenoot die haar eerde voor haar strijd 'abortus uit de strafwet, abortus een patiëntenrecht'. Op 5 oktober 2018 was er een aanzwellend applaus in de crematoriumhal na het zingen van het solidariteitslied 'Voorwaarts en niet vergeten' voor Josiane Rimbaut (80), onderwijs- en vrouwenrechtenactiviste. Op 8 november 1999 weerklonk in de kerk luid applaus voor Andrée Huysman (90) 'Lamama Platel'.Applaus, soms brak het los, soms kwam het schoorvoetend op gang toen ik me tijdens het panelgesprek na de vertoning van de documentaire 'End Credits' op vrijdag 31 januari uitsprak over stervensbegeleiding als patiëntenrecht bij mensen met dementie en hun recht op gepland sterven, in samenspraak met naasten en betrokkenen. Of wanneer ik er op aandrong dat familie van mensen met psychiatrische aandoeningen nog meer gehoord moeten worden in het stervensproces.Applaus, niet voor het absolute zelfbeschikkingsrecht maar wel voor de trialoog met elkaar: patiënt-zorgverleners-naasten, in een maatschappij waar mensen met een hoek af hun plaats mogen vinden en krijgen. Bij wie is er trouwens ergens geen hoek af? Hoe meer hoeken af, hoe veelzijdiger! Gelach en applaus.