...

België is in Europa nog steeds een grote voorschrijver van antibiotica buiten het ziekenhuis - het staat in het ranglijstje op de achtste plaats. Tandartsen zijn daarbij goed voor 5,8% van deze antibioticavoorschriften. Het KCE ontwikkelde samen met clinici die in de praktijk staan en academici een evidence-based richtlijn voor een meer rationeel gebruik.Het is de eerste richtlijn daarover in België en het KCE pakte met deze primeur graag uit op de Europese Antibioticadag (17 november).Vaak kan het gebruik van antibiotica vermeden worden. Bijvoorbeeld bij een infectie in de mond is een tandheelkundige behandeling de beste manier is om de oorzaak aan te pakken. Patiënten gaan met infecties in de mond ook vaak eerst naar de huisarts. De richtlijn is daarom ook voor hen interessant. Wanneer een patiënt zich bij de huisarts aanmeldt met klachten die wijzen op acute pulpitis, peri-apicale parodontitis, een acuut peri-apicaal of parodontaal abces zonder systemische betrokkenheid, kan de huisarts het best verwijzen naar een tandarts. Die kan de precieze diagnose stellen en een tandheelkundige behandeling starten.Het KCE stelde samen met een Richtlijnontwikkelingswerkgroep een lijst op van 12 indicaties en bepaalde daarbij de precieze plaats van antibiotica.In beperkt aantal gevallen zijn antibiotica wel aangewezen, profylactisch voor een tandheelkundige ingreep bijvoorbeeld, maar dan volstaat vaak één dosis. Het KCE herhaalt een aanbeveling dat apothekers in staat zouden moeten zijn exact het vereiste aantal tabletten te verstrekken. De persmededeling, de synthese van de richtlijn met een overzicht voor de 12 indicatie én het uitgebreide rapport met gedetailleerde toelicht vindt u op de website van het KCE: KCE Reports 332A.