...

Het KB komt daarmee op tijd om de 130 studenten in het tweede jaar van deze bachelor de mogelijkheid te bieden om binnenkort hun 600 uur stage aan te vatten.Mondhygiënisten kunnen autonoom een evaluatie maken van iemands mondhygiëne, personen advies geven, een preventieplan opstellen en een professionele reiniging van het gebit verrichten.Ze kunnen ook bepaalde handelingen uitvoeren in opdracht van en in samenwerking met de tandarts, zoals het verwijderen van tandsteen en het bedienen van beeldvormingstoestellen.Mondhygiënisten zijn belangrijk om de mond- en tandzorg van bepaalde kwetsbare groepen te verzekeren, zoals oudere personen in een woonzorgcentrum - en in de wereld daarbuiten.Mondhygiënisten kunnen ook ingeschakeld worden in de Centra voor Leerlingenbegeleiding.Twee instellingen bieden de opleiding aan: de Arteveldehogeschool in Gent en de Hogeschool UC Leuven-Limburg. In het eerste jaar zitten nu 220 studenten.