...

Recentelijk brak het mazelenvirus uit in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. "Die uitbraken verhogen ook de kans op een heropflakkering in ons land", zegt prof. Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen). "Op basis van de vaccinatiegraadcijfers en van de antistoffen gemeten bij een willekeurige steekproef van de Belgische bevolking, maakten we een statistisch-wiskundig model op. Samen met de pasgeborenen, die de bescherming van hun moeder vrij snel verliezen, zijn de jonge twintigers het meest vatbaar voor een infectie."De onderzoekers adviseren de leeftijdsgroep 18-30 jaar dan ook om hun vaccinatiestatus te laten nakijken en zich indien nodig te laten vaccineren. "Vaccinatie is zeker zinvol", legt prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen) uit. "In vergelijking met de periode voor de start van de vaccinatie tegen mazelen is het risico op verspreiding van het virus afgenomen met 90%. Het is belangrijk om ons te blijven inzetten om deze vaccinatiegraad te verhogen zodat we mazelen kunnen uitroeien."Als de mazelen zouden opduiken, is het van groot belang dat de bevoegde instanties op de hoogte worden gebracht. Zij kunnen beschermende maatregelen nemen om een eventuele uitbraak te vermijden of te beperken.