...

Om meer inzicht te verwerven in de risicofactoren voor de ontwikkeling van deze ziekte volgde een team van de universiteit van Keele gedurende drie jaar 4.326 deelnemers ouder dan 50 jaar. 1.562 deelnemers hadden bij aanvang van de studie geen veralgemeende pijn, 2.764 anderen hadden lichte pijn. Dr. John McBeth en zijn collega's verzamelden de medische gegevens van de vrijwilligers en onderzochten hun pijnniveau, hun geestelijke en lichamelijke gezondheid en hun levenswijze. Na verloop van drie jaar klaagde uiteindelijk 19% van de deelnemers over de veralgemeende pijn die kenmerkend is voor fibromyalgie. De pijnklachten kwamen vaker voor bij mensen die bij aanvang van de studie reeds pijn hadden (25%). Ook slaaptekort en/of insomnia worden in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontstaan van dergelijke pijnklachten. Verder stelden de onderzoekers vast dat hoe ouder men zonder pijnklachten wordt, hoe kleiner het risico op de ziekte is. De auteurs bevelen dan ook aan rekening te houden met de factor slaap bij de behandeling van veralgemeende pijn in het bewegingsapparaat. (referentie: Arthritis & Rheumatology, 13 februari 2014, DOI: 10.1002/art.38284)