...

In twee verschillende muizenmodellen van type 1-diabetes verlaagde de toediening van een dergelijke stof, in casu tauro-ursodeoxicholzuur (TUDCA), in het stadium van prediabetes de incidentie van de ziekte sterk. Parallel daarmee hebben dr. Decio Eizirik, laureaat van de prestigieuze prijs Albert Renold 2012, et al. een significant geringere infiltratie door lymfocyten waargenomen, een betere overleving, minder morfologische afwijkingen en minder apoptose van de bètacellen, een behoud van de insulinesecretie en een herstel van de functies van het ER. Dat alles wijst erop dat een normaal werkend ER essentieel is om de bètacellen te vrijwaren en dat afwijkingen van dat proces chemisch kunnen worden gecorrigeerd voor preventieve of therapeutische doeleinden. Dat biedt dus mogelijk uitzicht op een nieuwe behandeling voor type 1-diabetes. Bijzonder interessant is dat TUDCA al in de kliniek wordt gebruikt bij andere ziektes.(referentie: Science Translational Medicine, 13 november 2013, DOI: 10.1126/scitranslmed.3006534)