...

De Belgian Society of Cardiology (BSC) is in hoofdzaak een wetenschappelijke vereniging. Belangrijkste doelstelling is dan ook om de kennis van de Belgische cardioloog fris en up-to-date te houden. "Oud-voorzitter Frank Van den Branden zorgde al voor een zekere evolutie. Hij koos ervoor om het jaarlijkse nationale congres niet langer in het Conrad Hotel te houden, maar in het congrescentrum Square. Die verandering van locatie is niet triviaal. Het bezorgt het congres een meer professionele uitstraling. Die trend wil ik verderzetten. Ik ben bijvoorbeeld van plan om de verschillende werkgroepen van de BSC te vragen om praktische workshops te organiseren. Tijdens mijn mandaat wil ik die hands-on aanpak verder uitwerken", zegt Victor Legrand.Op de vorige uitgave van het jaarlijkse congres waren 660 cardiologen aanwezig. Een massale opkomst die elk jaar nog met 10% toeneemt. Het aankomende congres op 2 en 3 februari 2012 wordt dus ongetwijfeld een nog groter succes. Vertegenwoordiging"De evolutie van de cardiologie en de geneeskunde maakt dat we ook rekening moeten houden met het economische aspect, de politiek en de relatie met het grote publiek." De cardiologen werken op verschillende niveaus samen met de overheid. "Spijtig genoeg zijn de cardiologen maar matig vertegenwoordigd bij het Riziv. Artsenverenigingen tellen slechts weinig cardiologen in hun rangen. Een betere verdediging lijkt aangewezen. Dat is niet onmiddellijk onze rol, maar die van de artsensyndicaten." De BSC vindt het immens belangrijk om als gesprekspartner op te treden van het Riziv en de overheid. "Het zou goed zijn als de BSC samen met de beroepsverdediging kon deelnemen aan gesprekken over besparingen op het cardiologiebudget. Dat was bij de laatste budgettaire gesprekken niet het geval. De besparingen lijken telkens een paar sectoren van de cardiologie te treffen. We begrijpen dat het soms nodig is om een financie inspanning te leveren, maar waarom moet dat bijvoorbeeld altijd bij de elektrofysiologie? Dat soort beslissing crert interne spanningen, terwijl we net op n lijn moeten staan."HartcentraHet dossier over de verdeling van de hartcentra sleept al geruime tijd aan. Momenteel ligt een voorstel tot KB bij de Raad van State. Afhankelijk van de politieke bereidheid zou het de komende maanden in het Staatsblad gepubliceerd kunnen worden. "We stevenen af op een Belgisch compromis. Aan de ene kant heb je de aanhangers van een effectieve echelonnering van de hartcentra, aan de andere kant de meer liberale kijk op geneeskunde waarbij elk centrum alles moet uitvoeren. Via het College van Cardiologen hebben we een aantal voorstellen kunnen doen." Prof. Legrand is er zich van bewust dat de BSC zich mogelijk moet aanpassen aan de toekomstige gezondheidspolitiek. "Als een deel van de bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau wordt overgeheveld, moet de BSC zich daaraan aanpassen. Het wetenschappelijke luik kan op nationaal niveau blijven. Maar subgroepen op het niveau van regio's en gemeenschappen zouden het politieke aspect kunnen verzorgen." Beter kenbaar makenDe BSC streeft naar een beter contact met het grote publiek. Bijvoorbeeld door beter samen te werken met de Belgische Cardiologische Liga. "De meeste cardiologen zijn te weinig vertrouwd met de activiteiten van de Liga. Ze zien het als een preventieorganisme. Wij kunnen het wetenschappelijke luik van hun beleid versterken. Ik ben dan ook van plan om geregeld samen te zitten met directeur-generaal Freddy Van de Casseye." Legrand hoopt verder dat de cardiologen zullen deelnemen aan discussiefora over nieuwe technologie en dat de zichtbaarheid van de website zal toenemen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door ze te linken aan de webstek van de Belgische Cardiologische Liga. "Op het Belgische web is er plaats voor een cardiologiewebsite die fungeert als informatiebron en ontmoetingsplaats." Victor Legrand zal zijn tijd als voorzitter goed kunnen gebruiken. Dat de cardiologen streven naar coherentie en continueit, is wel het minste wat je kan zeggen. Nu staat al vast dat na afloop van Legrands mandaat president-elect Guy Van Camp (UZ Brussel) de fakkel overneemt.