...

Doordat veel SCEN-artsen (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) al met pensioen zijn of binnenkort op pensioen gaan, stevent Nederland af op een tekort aan artsen die advies kunnen verlenen bij een euthanasievraag. Dat stellen SCEN-arts dr. Bavo van der Poel en supervisor bij het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) dr. Wim Feijen. Tegen 2017 zouden zo'n honderd SCEN-artsen hun registratie verliezen, berekenden ze.Een versoepeling van de voorwaarden die de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) oplegt aan SCEN-artsen, kan het nakende tekort voorkomen, klinkt het. Nu moet een SCEN-arts ingeschreven zijn als huisarts, verpleeghuisarts (oftewel specialist ouderengeneeskunde) of medisch specialist, en dat vraagt een registratie in de databank 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg' (BIG). Om die regsitratie te behouden, moeten artsen sinds 2012 evenwel minimum acht uur per week werken, anders worden ze geschrapt. En dat is geen sinecure voor gepensioneerde artsen die wel nog actief willen blijven als SCEN-arts; de SCEN-activiteiten nemen immers veelal minder uren in beslag. Van der Poel en Feijen stellen daarom voor om artsen in deze situatie nog minstens drie jaar lang hun SCEN-registratie te laten behouden.Onnodige onrust?De KNMG, die de opleiding tot SCEN-arts organiseert, repliceert dat ze dit dreigende tekort had zien aankomen. "Sinds 2012 hebben we de opleidingscapaciteit uitgebreid, en we spannen ons ook al twee jaar extra in om nieuwe SCEN-collega's aan te werven", voert Erik van WIjlick, programmaleider van SCEN, aan. Volgens de KNMG loont die inzet ook: sinds 2012 zouden er 167 nieuwe SCEN-artsen gestart zijn, en dit jaar worden er nog eens dertig opgeleid.