...

Volgens Reineir Hueting (ASGB) is het compromis rond de transparantiewet het resultaat van een platte koehandel. De ziekenfondsen lieten de eis vallen om patiënten die niet-geconventioneerde artsen raadplegen minder terug te betalen. Dat in ruil voor een akkoord rond de inzage in de patiëntenfactuur (zie Artsenkrant van afgelopen vrijdag).Verder dan Europese richtlijnVoor de Bvas waren de transparantiewet én de geringere terugbetaling van niet-geconventioneerde artsen allebei breekpunten. Dr. Marc Moens onderstreepte dat de ziekenfondsen ook voor de transparantiewet genoegen moesten nemen met een sterk afgezwakt voorstel: "Marc Justaert heeft heel wat water in zijn wijn moeten doen."Het probleem, zo herhaalt dr. Moens, is dat de ziekenfondsen veel verder willen gaan dan wat in de Europese richtlijn staat. Dat patiënten volledige informatie krijgen over de bedragen die ze bij de specialist betalen, is voor de Bvas zeker geen probleem, onderstreept hij.Ziekenhuizen geven nu al alle informatie over de betaling door aan de ziekenfondsen. De ziekenfondsen eisten dat hetzelfde vanaf 1 juli ook zou gebeuren in de ambulante sector. "In de ziekenhuizen is dat het gevolg van een overeenkomst tussen ziekenfondsen en ziekenhuizen die boven de hoofden van de artsen heen is genomen. Als artsen kunnen we daar weinig aan doen."Mecimut behoudt laatste woordIn de ambulante sector blijft een regeling waarbij ziekenfondsen inzage in deze bedragen krijgen, afhankelijk van een akkoord daarover binnen de medicomut. "Zoals al in de wet stond", zo onderstreept dr. Moens.Dat akkoord zal pas in voege treden van zodra alle facturatie ook elektronisch gebeurt, en dat duurt nog enige tijd. Ook zal de manier waarop ziekenfondsen die informatie kunnen gebruiken, moeten afgesproken worden binnen de medicomut en goedgekeurd door het verzekeringscomité.Het was een heel moeilijk stuk tekst, onderstreept dr. Moens, en het was de laatste knoop die tijdens de onderhandelingen moest worden doorgehakt. "Dat lukte dank zij de juridische scherpte en verbeeldingskracht van de voorzitter, Jo De Cock."WasmachineVoor Kartel was de Transparantiewet geen breekpunt. Toch verwondert ook dr. Reinier Hueting zich over de moeizucht van de ziekenfondsen: "Wanneer ik een wasmachine koopt, stuurt de winkel toch ook geen kopie van de factuur naar Test-Aankoop."