...

'Bart De Wever walst over de tegenstand heen', kopte deze krant op 8 juni toen bleek dat N-VA de populairste dokterspartij was geworden. Dr. Moens heeft moeite met dat eclatante verkiezingssucces. De hoge score van N-VA bij de artsen wekt toch wel enige verbazing, schrijft hij. "In hun besparingsplan van 10 miljard is voor 2,1 miljard voorzien in de gezondheidszorg en 538 miljoen in het beheer van de SZ."Automatische indexVergelijk die cijfers eens met de 30 miljoen die de specialisten in 2011 moeten inleveren, bovenop de 100 miljoen in de biologie en radiologie. "Wat zou er gebeuren als een deel van de 2,1 miljard bezuinigingen van de N-VA gevonden moet worden bij de artsen?"Zonder namen te noemen, deelt Moens ook een sneer uit naar SVH'er Rufij Baeke die pleit voor het recht op automatische indexering voor huisartsen. Baeke was ook kandidaat op de lijst van N-VA. "Hij zou best eens eerst het programma van zijn partij lezen. N-VA is steeds tegenstander geweest van automatische indexering voor arbeiders en bedienden, laat staan voor zelfstandige zorgverstrekkers."Verder krijgt de "ethisch bevlogen logeman" Siegfried Bracke de rekening gepresenteerd. In een tv-interview wierp Bracke Moens ooit voor de voeten "of het niet zo is dat de Bvas tegen een euthanasiewet is omdat je een overledene geen factuur meer kunt sturen?" Ook uit andere stellingnames blijkt zijn diepe minachting voor dokters, zegt Moens. Toch kreeg hij het vertrouwen van 10% van de artsen in de Artsenkrantpeiling.Laurette Onkelinx moet het ontgelden voor haar uitspraak dat Belgi"een belangrijk artsentekort" heeft. De minister zei dat op een Europese conferentie, terwijl de andere aanwezige landen cijfers voorlegden die in de verste verte niet de Belgische artsendensiteit benaderen.Onkelinx baseerde zich op de huisartsenarme Impulseozones. "De aanwezige Letten, Britten en Roemenen duizelden toen ik hen toelichtte dat de minister het alleen had over huisartsen en dat het Riziv een zone met minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners (of 1 per 1.111 inwoners) als 'huisartsenarm' bestempelt. Voor hen zijn dat enorme artsenconcentraties."De VBS-topman waarschuwt ook voor het toenemende risico op een utilitaire geneeskunde. Als artsen niet meer hun verdediging opnemen dan wordt het echt riskant als niet meer productieve patiten een dure ziekte krijgen.Brainwashing"De voortdurende brainwashing van de publieke opinie door fanatieke verdedigers van euthanasie, brengt de slippery slope dichterbij", schrijft Moens. Hij verwijst expliciet naar het voorstel van Wim Distelmans - "een zogenaamde verdediger van palliatieve zorg" - om een euthanasiekliniek op te richten.Marc Moens: "De Vlaams-nationalisten willen 2,1 miljard besparen in gezondheidszorg. Weet niemand dat dan?" Lieven Dirckx