...

De Wereldgezondheidsorganisatie publiceerde vandaag een rapport over de moedersterfte in 183 landen. Het terugdringen van de moedersterfte is het vijfde Millenium Development Goal (MDG5). Het rapport brengt de evolutie in kaart tussen 1990 en 2013. De MDG5 houdt in dat tussen 1990 en 2015 de moedersterfte wereldwijd met driekwart wordt verminderd.MMR Volgens het rapport bedroeg in België in 1990 de moedersterfte nog 10 per 100.000 geboorten (=MMR of 'maternal mortality ratio'). In 2000 bedroeg de MMR nog 9. In 2013 was ze in ons land teruggedrongen tot 6. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen, die voor ons land vrij nauwkeurig zijn.Wereldwijd bedroeg de moedersterfte in 2013 ongeveer 289.000 gevallen - tegenover 1990 is dat een afname met 45%. De Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara zijn samen goed voor 62% van de globale moedersterfte. Een andere zwaargetroffen regio is Zuid-Azie - goed voor 24%. Twee landen zijn samen goed voor een derde van alle gevallen wereldwijd: India (17%) en Nigeria (14%).Het rapport 'Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013' kwam tot stand door samenwerking van de WHO met UNICEF, de Wereldbank en sommige afdelingen van de Verenigde NatiesMoeder Index Vandaag ook verscheen de 'Moeder Index' van Save the Children, een onafhankelijke internationale kinderrechtenorganisatie. Die index baseert zich op de gegevens uit 'Trends in Maternal Mortality', maar ook op gelijksoortige rapportering over kindersterfte, en op gegevens over de opleidingsgraad van vrouwen, het nationale inkomen en de participatie van vrouwen in regeringsorganen.In de Moeder Index voor 2014 staat België op de negende plaats, samen met Australië. Alle landen in de top tien, behalve Australië, zijn Europees. Finland staat op nummer één. Nederland staat op plaats vijf.