...

De wetenschappers volgden 77 zuigelingen die minstens 10 weken te vroeg waren geboren tijdens hun eerste levensjaren. Ze evalueerden de hoeveelheid moedermelk die de kinderen hadden gedronken tijdens hun verblijf op de dienst neonatale intensive care. Vervolgens voerden ze CT-scans en MRI-scans van de hersenen uit om de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van de kinderen te bestuderen. Hun resultaten tonen aan dat het volume van de cortex en van het hersenweefsel groter was bij prematuren van wie de dagelijkse voeding voor minstens 50% uit moedermelk bestond dan bij kinderen van dezelfde leeftijd die minder of helemaal geen borstvoeding hadden gekregen. Dat is belangrijk, aangezien de correlatie tussen het hersenvolume en de cognitieve ontwikkeling duidelijk is aangetoond en dat prematuriteit gepaard gaat met een hoger risico op psychiatrische stoornissen bij oudere kinderen. De studie toont daarentegen niet aan hoe moedermelk de hersenen beïnvloedt of welke bestanddelen tot een betere ontwikkeling van de hersenen leiden. Aangezien de hersenen zich tot de leeftijd van ongeveer 20 jaar blijven ontwikkelen, hopen de vorsers hun onderzoek nu te kunnen voortzetten door de kinderen nog enkele jaren verder te blijven volgen. Daarnaast is ook diepgaander onderzoek nodig om na te gaan of moedermelk vergelijkbare effecten heeft op de hersenen van aterme kinderen.http://medicalxpress.com/news/2016-04-breastmilk-brain-preemies.html