...

De nota was een werkstuk van leden van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zelf. Dokter Maaike Van Overloop, onder meer, en Regina De Paepe van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - voor wie het trouwens de laatste keer was dat ze voor haar ziekenfonds aan de NCAZ deelnam."Tijdens haar afscheidswoord onderstreepte ze dat een veranderende gezondheidszorg ook om een geactualiseerd overlegmodel vraagt", zegt Roel Van Giel.Efficiënter en vrouwelijkerDe nota maakt een analyse van de huidige werking van de NCAZ en formuleert een aantal voorstellen. Dat moet nu verder vertaald worden naar concrete maatregelen. Jo De Cock, de voorzitter van de Commissie, wil dat de NCAZ een aantal daarvan al eind van dit jaar werk maakt.De nota is weliswaar het initiatief van enkele individuen, vooral vrouwen, maar komt ook niet uit de lucht gevallen. Ze werkt immers een hoofdstuk uit van het laatste akkoord artsen-ziekenfondsen. De voorstellen gaan over efficiëntere vergadermethoden, geschikte vergadermomenten, beperking van de duur van de vergadering - en van de interventies. En over meer transparantie - zoals het publiek maken van de agenda's. We horen van verschillende kant dat het Riziv de beslissingen en de onderbouwing daarvan beter ook publiek zou maken voor wie het interesseert."Een efficiëntere manier van werken moet ook nieuwe mensen aantrekken", zegt Roel Van Giel. En dan moet het ook mogelijk zijn om artsenvertegenwoordigers te hebben die representatief is voor de artsenpopulatie. "De NCAZ vraagt elke keer opnieuw om een uitzondering te kunnen maken op de regel dat hoogstens twee derde van de leden van de vergadering van hetzelfde geslacht mogen zijn."Voorbereiding"Bij voorkeur zijn het artsen die klinisch actief zijn", geeft dokter Johan Blanckaert mee. Hij vindt de nota een interessant vertrekpunt. Voor hem moeten artsen ook beter de kans krijgen om de dossiers voor te bereiden. "Vroeger kreeg ik de nota's een week op voorhand in mijn brievenbus. Nu krijg ik ze elektronische toegestuurd - vaak maar een paar dagen voor de vergadering.""Vaak zijn het lijvige en technische documenten die, zoals bijvoorbeeld de begrotingsnota, toch wel belangrijke informatie bevatten. Maar je krijgt amper de tijd om het pakket door te nemen. Dat gebeurt in het weekend voor de vergadering, wanneer het ook moeilijk is om nog de collega's die betrokken zijn bij de materie te bereiken. Je krijgt er geen uitleg bij.""In een dossier waaraan meer dan een half jaar gewerkt is, moet het artsensyndicaat dan op luttele tijd een standpunt bepalen. De ziekenfondsen krijgen daarvoor heel wat mensen - bij ons moet het werk gebeuren door mensen die al hun handen meer dan vol hebben, en die dat er nog eens bij moeten nemen. Daar moet toch ook over nagedacht worden."Mandaten beperkenThomas Gevaert vindt vooral dat er geregeld nieuwe mensen in de vergadering moeten zetelen. "Er zijn mensen die al 20 of 30 jaar in de Nationale Commissie zitten. Ervaring is natuurlijk belangrijk - in ASGB/Kartel is iemand als dokter Robert Rutsaert goud waard. Maar die ervaring kan ook binnen het syndicaat aan bod komen. Het aantal keren beperken dat iemand na elkaar een mandaat kan opnemen, zou zorgen voor een grotere turn-over."Roel Van Giel is blij dat de nota in het algemeen zo goed ontvangen wordt. "De medische verkiezingen van dit jaar vallen te vroeg opdat ze het effect van de maatregelen zouden kunnen voelen. Maar de 'proof of the pudding is in the eating'. Als de verchillende partijen doen wat ze nu ook zelf zeggen, moet de artsenbank er na de verkiezingen toch anders gaan uitzien."