...

Op het symposium ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het Vlaams Artsenverbond herinnerde professor Philippe Vandekerckhove (KU Leuven), gedelegeerd bestuurder Rode Kruis Vlaanderen, aan de spectaculaire resultaten die de geneeskunde de afgelopen eeuw behaalde. De levensverwachting in België steeg bijvoorbeeld van 55 naar 82 jaar, en de kindersterfte die in 1922 nog 77 per duizend geboortes bedroeg, klokt nu af op 3,4/1.000. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst en de gezondheidszorg wordt geconfronteerd met vele uitdagingen. Philippe Vandekerckhove: "Al jaren stijgt de kost van de medische zorg bijvoorbeeld sterker dan de groei van het BNP. Op termijn is dat onhoudbaar. We kunnen niet alle rijkdom aan geneeskunde besteden." En dus wordt er in de kosten gesneden. In de praktijk gebeurt dat soms willekeurig en alleszins weinig rationeel, vaak onder invloed van lobbywerk of traditie. Dat kan niet langer, vindt prof. Vandekerckhove. "Er zijn veranderingen nodig in het beroep. Om mee te kunnen blijven sturen, zullen we ons als artsen drie vaardigheden meer eigen moeten maken", zei hij."Met name is er de noodzaak om EBM systematisch als kapstok te hanteren voor alle medische handelen." Artsen hebben een zeer verregaande diagnostische en therapeutische vrijheid, en op zich is daar niets mis mee. Maar het gevolg is wel dat lang niet alle handelen zich baseert op goede richtlijnen. Daarnaast stelt Vandekerckhove vast dat de ziekteverzekering nog te vaak middelen besteedt aan therapieën zonder bewijs dat ze beter werken dan goedkopere alternatieven. Bij de keuze van budgettaire bestedingen kunnen artsen zich dus maar beter baseren op gezondheidseconomische principes. "Tot slot", aldus de topman van Rode Kruis Vlaanderen, "dringt een verbreding van onze denkkaders buiten het strikt medische zich op. Dat is noodzakelijk omdat andere overwegingen, zoals economische en ethische beslissingen de gezondheidszorg steeds meer beïnvloeden."