...

Er zijn in ons land meer dan 1,5 miljoen mensen die een chronische aandoeningen hebben. Door de vergrijzing zal ook het aantal mensen met complexe zorgbehoeften blijven toenemen, die aan verschillende aandoeningen lijden.Het KCE en de verschillende beleidsinstanties werkten de voorbije jaren al aan een concept voor een meer geïntegreerde zorg in ons land. De verschillende ministers van Volksgezondheid zetten mee hun schouders onder het opstellen van een gids, die de actoren op het terrein nu moeten helpen binnen bepaalde krijtlijnen zelf concrete modellen uit te werken. Over deze gids schreven we al eerder in de Artsenkrant en op deze website.De projecten moeten: draaien rond de patiënt: de kennis en de mogelijkheden van de patiënt zelf moeten beter aangeboord worden, ook de positie van de mantelzorg moet versterkt worden; de multidisciplinaire samenwerking bevorderen: bijvoorbeeld de overgang van ziekenhuisopname naar thuisverpleging naadloos laten verlopen; het zorgproces optimaliseren met het oog op de kwaliteit van de geleverde zorg, en op de kwaliteit van het leven van de patiënt - het resultaat moet meteen geëvalueerd worden; een correcte omkadering bieden voor de verschillende zorgverstrekkers en hulpverleners, waarbij samenwerking leidt tot meer innovatie - hier moet er ook oog zijn voor het opleidingsaspect.De gids en bijhorende informatie vindt u op www.chroniccare.be. Voorstellen voor projecten kunnen tot eind mei (ten laatste) worden binnengestuurd (mailadres: chroniccare@health.belgium.be).