...

Bij het uitpluizen van de literatuur hebben Deense en Amerikaanse vorsers 31 studies gevonden die gewagen van afgifte van allergene metalen bij het gebruik van een gsm/smartphone. Sinds 2000 zijn in verschillende landen 37 gevallen van allergische contactdermatitis gedocumenteerd. Volgens deze internationale meta-analyse geeft 18-45% van de gsm's/smartphones te veel nikkel af. In 34 gevallen werd de leeftijd van de patiënt vermeld: 41% was jonger dan 18 jaar. Ondanks de nikkelrichtlijn van de Europese Unie die in 2009 is uitgevaardigd, blijkt het percentage gsm's/smartphones dat positief test, niet te zijn gedaald. Volgens sommige studies geven mobieltjes ook kobalt af. In twee van die studies was dat zo bij respectievelijk 14% en 25% van de toestellen. De auteurs wijzen de artsen erop dat ze een stijgend aantal gevallen van contactdermatitis van het gezicht, de hals, de handen, de borstkas en de dijen mogen verwachten. (referentie: Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology, 5 maart 2014, DOI:10.1089/ped.2013.0308)