...

Onderzoekers van het universitaire ziekenhuis van Örebro hebben de gegevens van twee case-controlstudies samengevoegd. De eerste werd uitgevoerd bij patiënten tussen 20 en 80 jaar oud bij wie tussen 1997 en 2003 een hersentumor werd vastgesteld, de tweede bij patiënten tussen 18 en 75 jaar bij wie die diagnose tussen 2007 en 2009 werd gesteld. De 1.498 gevallen, waaronder 1.380 gliomen, waren afkomstig van zes Zweedse oncologiecentra en werden vergeleken met 3.530 gezonde controlepersonen die bij toeval werden geselecteerd uit het Zweedse bevolkingsregister. Aan de hand van vragenlijsten werd nagegaan hoe vaak en op welke manier (al dan niet met gebruik van een oortje) de deelnemers vaste en mobiele telefoons gebruikten. Uit de resultaten blijkt dat mobiel bellen het risico op glioom met 30% verhoogt en dat dat risico significant toeneemt voor elke 100 uur gebruik en voor elk jaar dat iemand mobiel belt. Het risico is nog groter voor mensen die voor de leeftijd van 20 jaar een mobiele of draadloze telefoon zijn gaan gebruiken. Het is verdrievoudigd bij mensen die al meer dan 25 jaar mobiel bellen en verviervoudigd bij gebruik van een gsm met 3G-technologie gedurende 5 tot 10 jaar. Ook het gebruik van een draadloze telefoon gedurende 15 tot 20 jaar verhoogt het risico op glioom met 70%. Deze alarmerende resultaten stroken met die van eerdere studies, hoewel andere studies niet tot diezelfde conclusies kwamen.