(v(m)) bep. viervoetig huisdier (felis domestica). Definities zijn verraderlijk. Zoek geen drie benen aan een kat. Als Schrödingers geliefde muizenvanger onzacht in aanraking komt met een nieuw onhoorbaar geëlektrificeerd stalen ros en op het grauwe asfalt een pootje geamputeerd ziet, dan kan geen dierenarts zijn existentie nog redden. Het is geen kat meer. Ook de krolse straatkatten die 's nachts de buurt bijeen krijsen maar niet de warmte van een eigen huis kennen, mogen de naam 'kat' niet meer dragen. Althans dat is het oordeel van de Technisch geneeskundige raad. Zo wijs als Salomons kat.

Enkele weken geleden konden we immers een vreemde interpretatieregel nalezen in het Staatsblad. En we waren toch even van onze melk. De nomenclatuurcodes voor holterregistratie zijn niet (meer) van toepassing voor een eenkanaalsregistratie van het hartritme. De Riziv-definitie van holtermonitor vermeldt nochtans nergens hoeveel kanalen er benodigd zijn... (v) continue elektrocardiografische registratie gedurende ten minste 24 uren, door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, [...] met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés.

Zullen we de kat even de bel aanbinden? De Babylonische spraakverwarring begon bij een adviserend geneesheer van de CM, die zich uit zijn avondcursus Frans meende te herinneren dat 'tracé' (o) uitgezette lijn vertaald wordt als 'kanaal' (o) een enkele laag informatie in een elektronisch lijnwerkbestand. Meervoudige tracés betekent dus meervoudige kanalen, aldus de CM, hiermee in één klap alle technologische vooruitgang in de wereld van de holtermonitoring wegvegend.

Een kat komt gelukkig altijd op zijn pootjes terecht, nietwaar?

Het is een gemiste kans om het holterlandschap te moderniseren. RootiRx, Fibricheck, ILR... Al deze ECG monitoring devices, die in recente studies tot in den treure aantoonden dat langdurige registraties van het hartritme significant succesvoller zijn in de detectie van voorkamerfibrillatie: ze blijken een kat in een zak, zo bevestigt de Technisch geneeskundige raad, en ze verdienen geen terugbetaling. De kosten voor behandeling van het thrombo-embolisch CVA worden gemakshalve onder de mat geschoven. Want, nu komt de kat op de koord, je kan blijkbaar geen hartinfarct diagnostiseren op een eenkanaalsregistratie. Wel, ik hoop van ganser harte dat de cardioloog bij niemand onder u het infarct op een holter moet onderkennen. Want tegen dan is de kat al heel lang verzopen. In een of meer kanalen.

(m) tijgerkat,boskat (Felis serval); in Zuid- en Midden-Afrika. Af en toe loopt er eentje rond in Gent. Ze belichamen het summum van het poezenbestaan. Misschien verdienen de exotische eenkanaalstoestellen wel een nieuwe gepaste nomenclatuurcode? Laten we een kat een kat noemen: ze zijn efficiënt, betrouwbaar, gevalideerd, kosteneffectief, draadloos, en ideaal voor langduriger registraties. Patiënten houden ervan. Artsen houden ervan. Mutualiteiten en het Riziv houden er schijnbaar minder van. Dit dossier wordt geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Maar een kat komt gelukkig altijd op zijn pootjes terecht, nietwaar?

De auteur schrijft in eigen naam.

(v(m)) bep. viervoetig huisdier (felis domestica). Definities zijn verraderlijk. Zoek geen drie benen aan een kat. Als Schrödingers geliefde muizenvanger onzacht in aanraking komt met een nieuw onhoorbaar geëlektrificeerd stalen ros en op het grauwe asfalt een pootje geamputeerd ziet, dan kan geen dierenarts zijn existentie nog redden. Het is geen kat meer. Ook de krolse straatkatten die 's nachts de buurt bijeen krijsen maar niet de warmte van een eigen huis kennen, mogen de naam 'kat' niet meer dragen. Althans dat is het oordeel van de Technisch geneeskundige raad. Zo wijs als Salomons kat. Enkele weken geleden konden we immers een vreemde interpretatieregel nalezen in het Staatsblad. En we waren toch even van onze melk. De nomenclatuurcodes voor holterregistratie zijn niet (meer) van toepassing voor een eenkanaalsregistratie van het hartritme. De Riziv-definitie van holtermonitor vermeldt nochtans nergens hoeveel kanalen er benodigd zijn... (v) continue elektrocardiografische registratie gedurende ten minste 24 uren, door middel van een draagbaar toestel met magneetband of met ingebouwd geheugen, [...] met protocol en mogelijkheid tot reproduceren van de volledige tracés. Zullen we de kat even de bel aanbinden? De Babylonische spraakverwarring begon bij een adviserend geneesheer van de CM, die zich uit zijn avondcursus Frans meende te herinneren dat 'tracé' (o) uitgezette lijn vertaald wordt als 'kanaal' (o) een enkele laag informatie in een elektronisch lijnwerkbestand. Meervoudige tracés betekent dus meervoudige kanalen, aldus de CM, hiermee in één klap alle technologische vooruitgang in de wereld van de holtermonitoring wegvegend. Het is een gemiste kans om het holterlandschap te moderniseren. RootiRx, Fibricheck, ILR... Al deze ECG monitoring devices, die in recente studies tot in den treure aantoonden dat langdurige registraties van het hartritme significant succesvoller zijn in de detectie van voorkamerfibrillatie: ze blijken een kat in een zak, zo bevestigt de Technisch geneeskundige raad, en ze verdienen geen terugbetaling. De kosten voor behandeling van het thrombo-embolisch CVA worden gemakshalve onder de mat geschoven. Want, nu komt de kat op de koord, je kan blijkbaar geen hartinfarct diagnostiseren op een eenkanaalsregistratie. Wel, ik hoop van ganser harte dat de cardioloog bij niemand onder u het infarct op een holter moet onderkennen. Want tegen dan is de kat al heel lang verzopen. In een of meer kanalen. (m) tijgerkat,boskat (Felis serval); in Zuid- en Midden-Afrika. Af en toe loopt er eentje rond in Gent. Ze belichamen het summum van het poezenbestaan. Misschien verdienen de exotische eenkanaalstoestellen wel een nieuwe gepaste nomenclatuurcode? Laten we een kat een kat noemen: ze zijn efficiënt, betrouwbaar, gevalideerd, kosteneffectief, draadloos, en ideaal voor langduriger registraties. Patiënten houden ervan. Artsen houden ervan. Mutualiteiten en het Riziv houden er schijnbaar minder van. Dit dossier wordt geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Maar een kat komt gelukkig altijd op zijn pootjes terecht, nietwaar?