...

De telemonitoring mikt op patiënten met milde symptomen van covid die tot drie weken op afstand door een zorgteam kunnen worden opgevolgd. Ziekenhuisopname kan zo minstens worden uitgesteld totdat de symptomen op een verergering van de aandoening zouden wijzen.Ook patiënten die met covid in het ziekenhuis waren opgenomen kunnen met deze telemonitoring nog tot zes weken thuis worden gemonitord.PakketjeElk zorgteam dat een overeenkomst voor het proefproject met het Riziv afsluit, moet minstens 200 patiënten kunnen opvolgen.De patiënten krijgen een pakketje om gedurende deze periode een aantal waarden in het oog te houden, zoals zuurstofsaturatie, ademhalingsfrequentie, hartslag en temperatuur. Het zorgteam dat de patiënt volgt werkt ook samen met huisartsen en met de thuisverpleging - om een goede opvolging te verzekeren en snel op de situatie van de patiënt te kunnen inspelen.Verschillende toepassingenVerschillende platformen voor telemonitoring worden in de proefprojecten gebruikt. Een team van AZ Middelares in Gent werkt bijvoorbeeld samen met het Well@Home-platform van BeWell Innovations.Een samenwerkingsverband van de twee Aalsterse Zieken (OLV-Ziekenhuis, ASZ), de dienst van zelfstandig thuisverpleegkundigen Mederi, de Zorgcentrale Z-plus en de huisartsenkring van Aalst werkt met het mobiele systeem Remecare, ontwikkeld door Remedus.Maar het meest gebruikte platform wordt blijkbaar geboden door CovidCare@Home. Daar werken een zevental bedrijven voor samen - met als kern de Antwerpse start-up byteflies. Het platform ging van start tijdens de tweede covidgolf in het najaar, en heel wat ziekenhuizen stapten in het systeem.Aan de overeenkomst tussen het Riziv en CovidCare@Home nemen volgens de vernoemde lijst volgende ziekenhuizen deel: UZ Gent, AZ Jan Palfijn, AZ Sint Lucas, O.L.V van Lourdes, AZ Oudenaarde, Heilig Hart-Ziekenhuis Lier en Imelda, GZA en ZNA, AZ Damiaan en AZ West.Het Ziekenhuis Oost-Limburg- dat al tijdens de eerste golf met byteflies samenwerkte - en het UZ Antwerpen sloten elk nog afzonderlijke overeenkomsten met het Riziv af. Ook drie Waalse ziekenhuizen nemen aan het proefproject deel (EpiCURA; Chwapi en Clinique Andre Renard).Ervaring opdoenDe overeenkomsten lopen tot eind van dit jaar, maar kunnen in principe nog tweemaal voor een half jaar verlengd worden.Met de proefprojecten hoopt het Riziv ervaring met telemonitoring op te doen, die ruimer in de Belgische context bruikbaar zal zijn.