De betrokken overheden volgende de situatie op de voet en nemen de nodige maatregelen. "De laatste weken hebben de verschillende bestuursniveaus goed samengewerkt. Meer dan ooit moet deze intense samenwerking verdergezet worden. Iedereen heeft een rol te spelen met respect voor de bevoegdheidsverdeling, om de verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt Maggie De Block, die de conferentie voorzit en bijeengeroepen had. Ze verklaarde zonet voortaan elke dag om 10u mee te delen hoeveel patiënten er in ons land besmet zijn.

Informatie-uitwisseling

Tijdens de vergadering van gisteren 1 maart werd er voor gezorgd dat alle ministers over dezelfde nodige informatie beschikken. De eerste patiënt in België was een uit Wuhan gerepatrieerde persoon die intussen het ziekenhuis in goede gezondheid heeft kunnen verklaren. In het tweede geval ging het om iemand die teruggekeerd was uit Milaan. Over de 6 nieuwe besmette personen bestaat vooralsnog geen publiekelijk bekende informatie, behalve dat ze in verschillende regio's woonachtig zijn.

De situatie verandert voortdurend. In functie van die evolutie liggen er verschillende scenario's klaar waarbij elk bevoegdheidsniveau een rol speelt. Genomen maatregelen zijn wetenschappelijk onderbouwd en proportioneel. Het is de Risk Assessment Group (het wetenschappelijk comité) dat hierover advies geeft aan de Risk Management Group (RMG), een taskforce met gemengde samenstelling die het risico beheert. Alle maatregelen passen ook binnen het internationaal kader gezien ze de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen en ook in lijn zijn met wat besproken werd tussen de Europese ministers van Volksgezondheid.

Verhoogde waakzaamheid

Vanochtend vond een Overlegcomité plaats onder voorzitterschap van de Eerste minister. Zowel de administraties als de verschillende politieke overheden blijven waakzaam en onderlijnen het belang van een versterkte en serene communicatie naar de bevolking toe. De ministers verbinden zich ertoe de verschillende initiatieven tot communicatie nog meer op elkaar af te stemmen.

Het is van belang algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, zoals handen grondig en regelmatig wassen, wegwerpzakdoeken gebruiken en die meteen in de vuilnisemmer gooien, hoesten in de plooi van de elleboog in plaats van met de hand voor de mond, onnodige fysieke contacten vermijden, en een huisarts telefonisch contacteren in geval van ziekte (koorts, hoest, grieperig gevoel enz.)

De betrokken overheden volgende de situatie op de voet en nemen de nodige maatregelen. "De laatste weken hebben de verschillende bestuursniveaus goed samengewerkt. Meer dan ooit moet deze intense samenwerking verdergezet worden. Iedereen heeft een rol te spelen met respect voor de bevoegdheidsverdeling, om de verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt Maggie De Block, die de conferentie voorzit en bijeengeroepen had. Ze verklaarde zonet voortaan elke dag om 10u mee te delen hoeveel patiënten er in ons land besmet zijn. Informatie-uitwisselingTijdens de vergadering van gisteren 1 maart werd er voor gezorgd dat alle ministers over dezelfde nodige informatie beschikken. De eerste patiënt in België was een uit Wuhan gerepatrieerde persoon die intussen het ziekenhuis in goede gezondheid heeft kunnen verklaren. In het tweede geval ging het om iemand die teruggekeerd was uit Milaan. Over de 6 nieuwe besmette personen bestaat vooralsnog geen publiekelijk bekende informatie, behalve dat ze in verschillende regio's woonachtig zijn. De situatie verandert voortdurend. In functie van die evolutie liggen er verschillende scenario's klaar waarbij elk bevoegdheidsniveau een rol speelt. Genomen maatregelen zijn wetenschappelijk onderbouwd en proportioneel. Het is de Risk Assessment Group (het wetenschappelijk comité) dat hierover advies geeft aan de Risk Management Group (RMG), een taskforce met gemengde samenstelling die het risico beheert. Alle maatregelen passen ook binnen het internationaal kader gezien ze de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen en ook in lijn zijn met wat besproken werd tussen de Europese ministers van Volksgezondheid. Verhoogde waakzaamheidVanochtend vond een Overlegcomité plaats onder voorzitterschap van de Eerste minister. Zowel de administraties als de verschillende politieke overheden blijven waakzaam en onderlijnen het belang van een versterkte en serene communicatie naar de bevolking toe. De ministers verbinden zich ertoe de verschillende initiatieven tot communicatie nog meer op elkaar af te stemmen. Het is van belang algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, zoals handen grondig en regelmatig wassen, wegwerpzakdoeken gebruiken en die meteen in de vuilnisemmer gooien, hoesten in de plooi van de elleboog in plaats van met de hand voor de mond, onnodige fysieke contacten vermijden, en een huisarts telefonisch contacteren in geval van ziekte (koorts, hoest, grieperig gevoel enz.)