...

Op de Vlaamse universitaire bank zijn de nieuwkomers Martin Hiele en Karen Sermon. De meeste Nederlandstalige leden volgen zichzelf op: Paul Schotsmans, Patrick Cras, Willem Lemmens, Sigrid Sterckx en Sylvain De Bleeckere. Ook Yvonne Denier komt in het Raadgevend Comité nu op de universitaire banken te zitten, maar zij vertegenwoordigde er al eerder de minister van Justitie.Verdwijnen in het Raadgevend comité van de universitaire bank: Paul Devroey, Eric Mortier en Inge Liebaers.Namens de praktizerende artsen zullen de volgende vier jaar Paul Cosyns, Robert Rubens en Robert Nailis in het Raadgevend Comité zetelen. Paul Cosyns volgt zichzelf bij wijze van spreken op, maar ook Robert Rubens werd al eerder door de Koning als lid van het Raadgevend Comité benoemd. Robert Nailis volgt Richard Rega op.Het goedgekeurde ontwerp-KB benoemt ook Franstalige leden voor de universitaire bank en namens de praktiserende artsen. Verder benoemt het voor beide taalrollen de advocaat en de magistraat die lid zijn: aan Nederlandstalige zijde is Stany Wens als advocaat benoemd en Etienne De Groot als magistraat.Het ontwerp-KB geeft niet de volledige samenstelling van het Raadgevend Comité weer. Zo mogen bijvoorbeeld ook de gemeenschappen een aantal leden benoemen. Door de Vlaamse regering werden eerder al Herman Nys en Guido Pennings nog eens voor vier jaar in hun mandaat bevestigd. Veerle Draulans vertegenwoordigt de Vlaams minister van Volksgezondheid.