...

Het Galilei-gebouw ligt aan de Galileelaan, op de hoek met de Koningsstraat tegenover de Kruidtuin. Wanneer u het kruispunt dwars oversteekt botst u op de Financietoren.Het samenwonen moet de drie administraties ook beter gecoördineerd laten samenwerken rond de gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen binnen de sector. Efficiëntiewinst is mogelijk door activiteiten beter op elkaar af te stemmen en middelen te delen (ICT, technische diensten, vertaalfaciliteiten,...).Het nieuwe gebouw moet de medewerkers extra comfort bieden, waarbij gezond en duurzaam werken centraal staan.De verhuis van de administraties past in een bredere redesign van de overheidsdiensten. De gezondheidszorg vormt maar één van de acht verbetertrajecten.