...

In 2010 konden artsen al elektronisch laten blijken door welk syndicaat ze zich wilden laten vertegenwoordigen in de beheerorganen van het Riziv, met name de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Maar dat was geen groot succes: nog geen 30% bracht zijn stem elektronisch uit.Met een nieuw KB willen het Riziv en de minister van Volksgezondheid artsen onder meer aanzetten om hun stem nu toch elektronisch uit te brengen. Op de Nationale Commissie was over dat voorstel heel wat discussie. De artsenvertegenwoordigers wilden niet dat men nog meer drempels voor de verkiezingen invoert. Deelname aan de verziezingen moet zoveel mogelijk worden aangemoedigd, stellen ze (zie AK2338).