...

Eén ontwerp-KB wijzigt de nomenclatuur voor heelkunde van de wervelkolom. De verstrekkingen zullen terechtkomen in een apart artikel, dat alleen toegankelijk is voor orthopedisch chirurgen en neurochirurgen.Gegevens over de ingrepen worden geregistreerd in een Wervelkolomregister, beheerd door healthdata.be. Dat moet de zorg voor patiënten sneller en efficiënter helpen maken - en de uitgaven helpen beheersen.Om de aanpak van aandoeningen van de wervelkolom multidisciplinair te laten verlopen, worden een aantal extra nomenclatuurnummers toegevoegd. Het tweede ontwerp van KB regelt de remgelden voor de raadplegingen, die vastgelegd worden op 12 euro (3 euro voor voorkeurgerechtigden). Voor de andere verstrekkingen zou er geen remgeld komen.Een artikel over hoe een paar jaar geleden de hervorming van de rugchirurgie werd voorgesteld, vindt u hier. Ook kce.fgov.be wijdde enkele rapporten aan het onderwerp.