...

Het 'statuut van chronische aandoening' werd in de ZIV-wet ingeschreven door de wet op de 'toegankelijkheid van de gezondheidszorg' van 27 december vorig jaar. Het wordt toegekend aan patiënten met hoge gezondheidsuitgaven over een langere periode, aan mensen met een zeldzame aandoening of een 'weesziekte'.De precieze voorwaarden waaraan de patiënt moet voldoen, moesten nog door een KB worden vastgelegd. De ministerraad keurde nu het ontwerp goed dat minister van Volksgezondheid Onkelinx vorige vrijdag had voorgelegd.100 euro per maandHet statuut wordt door het ziekenfonds van de patiënt automatisch toegekend wanneer gedurende acht opeenvolgende trimesters zijn gezondheidsuitgaven de 300 euro overschrijden. Overigens krijgen ook patiënten die aanspraak maken op het forfait chronische ziekten, automatisch dit statuut.Patiënten kunnen het statuut van chronische ziekte ook krijgen op grond van een attest van de specialist. Die moet dan verklaren dat zijn patiënt lijdt aan een zeldzame aandoening of 'weesziekte' - dat is een aandoening die minder dan 1 op 2.000 personen in de algemene bevolking treft.Het KB legt daarnaast nog de voordelen vast die aan dit statuut vasthangen. Bij patiënten met het statuut van chronische ziekte wordt vanaf 1 januari 2015 verplicht de derdebetalersregeling toegepast. Wanneer de remgelden die ze moeten betalen gedurende twee jaar een bepaald bedrag overschrijden, wordt het plafond van de maximumfactuur met 100 euro verlaagd.