...

Vanaf begin 2015 betaalt een patiënt voor een raadpleging bij om het even welke specialist 12 euro uit eigen zak. Dat aandeel in het honorarium voor een gewone raadpleging bij een specialist varieert nu nog tussen 8 en 15 euro - naargelang het vakgebied van de arts. Voor de circa 1,8 miljoen voorkeursgerechtigden bedraagt het remgeld vanaf 1 januari 3 euro.De regering paste ook het remgeld aan bij de nomenclatuurcodes 102491 (raadplegingen overdag in het weekend en op feestdagen) en 102513 (raadplegingen tussen 9 uur 's avond en 8 uur 's morgens). Voor de prestatie 102491 betaalt de niet-voorkeursgerechtigde zes euro. Het 'eigen aandeel' van voorkeursgerechtigden bedraagt 1 euro voor de prestatie 102491 en 2,50 euro voor de prestatie 102513.De twee ontwerp-KB's gaan nu, vóór publicatie in het Staatsblad, eerst naar de Raad van State voor advies.