...

Het was de tweede keer dat de tekst de betrokken minister het wetsvoorstel voorlegde aan de ministerraad. Deze versie hield rekening met de opmerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens de persmededeling van de federale regering beslisten de ministers het sui-generis-kader voor de verplichting verder bij te sturen. Dat is, ze besliste om :- het personele toepassingsgebied van de verplichte vaccinatie niet uit te breiden; - de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juli 2022, met de mogelijkheid om deze datum verder op te schuiven naargelang de epidemiologische situatie; - de overgangsperiode sterk te vereenvoudigen;- de communicatie met de stakeholders niet meer te baseren op het push-principe maar wel op een pull-mechanisme.De minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) leggen de tekst nu ter ondertekening voor aan de Koning, waarna de Kamer het wetsontwerp nog moeten goedkeuren."Het belangrijkste is dat we voortaan altijd klaarstaan", zegt Vandenbroucke nog over de beslissing. De Vooruit-minister wint nu nog verdere adviezen in bij de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie over de timing en over de wenselijkheid van het verder hard maken van de verplichting.De RMG en de RAG moeten verder uitklaren in hoeverre de risico's van een nieuwe covidgolf de verplichting noodzakelijk maken.De adviezen worden verwacht tegen 10 mei, waarna de regering de knoop zal doorhakken of ze verplichting vanaf 1 juli zal laten ingaan, dan wel of ze de datum nog verder uitstelt.