...

Het voorontwerp waarvoor de ministers vrijdag 10 december het licht op groen zetten, vertrekt nu voor advies naar de Raad van State. Het moet finaal de goedkeuring in de Kamer krijgen.Absoluut onaanvaardbaar Bvas trok al fel van leer tegen het wetsontwerp en kondigde aan "alle middelen [te zullen] inzetten om deze wet aan te vechten"."Terwijl de huisartsen tot veredelde secretarissen voor tracing en testing van covid-19 worden gedegradeerd, mogen apothekers de geneeskunde beoefenen", klaagde de Bvas al eerder aan.In een open brief naar minister Frank Vandenbroucke klaagt dit syndicaat het corporatisme van de apothekers aan. Bvas stelt dat het nieuwe wetsontwerp de goede samenwerking tussen artsen en apothekers opblaast.'Allerlei zijpaadjes'Domus Medica en Kartel reageren in een gezamenlijke mededeling op het wetsvoorstel dat apothekers de bevoegdheid geeft om mensen tegen covid te vaccineren in de de officina.Ze vragen dat de verschillende beroepsgroepen - artsen, apothekers en verpleegkundigen - tezamen lokaal kunnen bekijken wat de beste aanpak is om de (booster)campagne te versterken."Laten we daarvoor inzetten op de bestaande goed functionerende structuren (vaccinatiecentra en huisartsenpraktijken), eerder dan nu allerlei zijpaadjes te organiseren die tot verwarring gaan leiden bij de burgers en de boostervaccinatiecampagne gaat bemoeilijken", luidt het.Bvas klaagt ook aan dat het Riziv het de huisartsen onmogelijk maakt een raadpleging te facturen die als enige reden de vaccinatie van een patiënt tegen covid in de praktijk heeft.MedicatievoorbereidingHet wetsontwerp dat minister Vandenbroucke aan de Kamer wil voorleggen, geeft de apotheker ook de bevoegdheid het covidvaccin zelf voor te schrijven, op voorwaarde dat de apotheker het zelf vervolgens ook in de officina toedient.De apothekers moeten vooraf een opleiding hebben gevolgd om het covidvaccin te kunnen toedienen.Het wetsontwerp bevestigt ook de mogelijkheid dat apothekers de medicatievoorbereiding op zich nemen voor de vaccins tegens Sars-CoV-2 - en dus individuele doses bereiden uit de multivials.VlaanderenTijdens een persbriefing op 10 december benadrukte dokter Dirk De Wolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid vooral dat de wet die apothekers toelaat te vaccineren tegen covid er nog niet is - hij zei daarbij niets over eventuele plannen van het Agentschap.Wat de huisartsen betreft, stelde hij dat die momenteel nog moeten bekomen van een van de zwaarste periodes uit de huisartsengeschiedenis. Huisartsen zullen bovendien hun handen vol hebben met het bemannen van de mobiele teams die niet-mobiele patiënten thuis vaccineren, en die mogelijk ingezet worden bij de vaccinatie in instellingen.