...

De ministerraad keurde de transparantiewet na een tweede lezing goed. Artsen, ook wanneer ze een vennootschap hebben, moeten op het attest voor verstrekte hulp met ontvangstbewijs - of het document dat daarmee gelijkstaat - steeds het door de patiënt betaalde bedrag vermelden. Dat is: voor terugbetaalde prestaties.Wanneer de factuur elektronisch naar de ziekenfondsen wordt verstuurd, wat steeds meer de regel zal worden, moet de patiënt een bewijsstuk krijgen.Patiëntenfactuur De Bvas trok fel van leer tegen deze wet. Het grootste artsensyndicaat dreigde er zelfs mee het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen op te zeggen, indien de tekst niet op enkele essentiële punten werd bijgestuurd. Dat gebeurde ook, maar minister Onkelinx legt wel een heel programma vast.De wet bepaalt dat er uiteindelijk een echte 'patiëntenfactuur' komt , die omstandig alle bedragen vermeldt: het door de ziekteverzekering terugbetaalde bedrag, het persoonlijke aandeel van de patiënt, en "de toeslagen".De artsen en ziekenfondsen moeten in de volgende akkoorden de toepassingsregels hiervoor vastleggen. De regering zal deze regels, in overleg met de sector, vervolgens per KB uitbreiden tot de niet-geconventioneerde artsen.Andere bedragen Verder moeten de toekomstige akkoorden ook vastleggen hoeveel voorschot aan een patiënt gevraagd kan worden. Ook deze regels zullen dan met een KB uitgebreid kunnen worden tot alle artsen.Er moeten ook regels komen zodat de patiënt inzage krijgt in de supplementen die derde artsen vragen: bijvoorbeeld bijkomend ereloon voor de klinisch bioloog die niet-geconventioneerd is.Ziekenhuizen zullen vanaf 1 juli patiënten ook beter moeten voorlichten over de financiële gevolgen van een opname. De bedragen die het ziekenhuis aanrekent moet het toelichten op zijn website. Een contactpersoon moet de patiënt verder kunnen inlichten welke bedragen op hem van toepassing zijn.Zie ook: "Riziv zet conventiestatus artsen op website" en "Overheid gaat dienstverlening ziekenfondsen beter beoordelen".