...

Dit samenwerkingsakkoord regelt het gemeenschappelijke "informatiesysteem" dat wordt opgezet om personen voor vaccinatie uit te nodigen, de vaccinatie te organiseren en de inentingen te registreren.Het vervangt het KB van 24 december 2020 dat ook ging over de registratie van vaccins en de gegevensverwerking die de campagne moet mogelijk maken. Het bevat tevens de nodige aanvullingen. Het samenwderkingsakkoord maakt een kwaliteitsvolle zorgverlening, de geneesmiddelenbewaking en de traceerbaarheid van de vaccins mogelijk - en verder het beheer van de vaccinatieschema's, de logistieke organisatie en de meting van de vaccinatiegraad. De geregistreerde gegevens hebben ook belang voor de organisatie van de contactopvolging, het wetenschappelijk of statistisch onderzoek, de beleidsmatige follow-up en de verdeling van de kosten.Vorige week meldden de ziekenfondsen dat ze nog op dit samenwerkingsakkoord aan het wachten waren om de lijsten van prioritaire groepen voor vaccinatie definitief samen te stellen en af te leveren. Dat is: de rijksregisternummers van de betrokken personen - zonder verdere details - in de databank van vaccinatiecodes te plaatsen.Het akkoord is goedgekeurd in 'tweede lezing'. De regering stelt dat ze heeft rekening gehouden met de opmerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).