...

De nieuwe wet bouwt voort op de overeenkomst die met de Franstalige gemeenschap werd gesloten. Het moet ervoor zorgen dat vanaf het academiejaar 2023-2024 er niet meer studenten tot de basisopleiding geneeskunde en tandheelkunde worden toegelaten, dan dat er volgens de vastgelegde quota tot de beroepsopleiding kunnen worden toegelaten.De wettekst legt uitzonderlijk ook het contingent - de quota - vast voor artsen in 2028, en voor tandartsen in 2027. Dat wordt in de regel per KB geregeld maar op deze manier kan dat voor volgend jaar nog tijdig vastgelegd worden.Het voorontwerp kwam vrijdag op de ministerraad nadat de Fédération Wallonie-Bruxelles op 25 mei jl een decreet in eerste lezing goedkeurde dat de numerus fixus in de Franse Gemeenschap invoert.De wettekst vertrekt nu voor advies naar de Raad van State.Dat de Franse Gemeenschap voor geneeskunde en tandheelkunde eindelijk een numerus fixus invoert, claimt minister Vandenbroucke (Vooruit) als een belangrijke overwinning.Maar van Vlaamse zijde wordt erop gewezen dat de regeling de spons veegt over een scheefgegroeide toestand, omdat de Franstalige universiteiten tot nu toe te veel artsen en tandartsen opleidden. De opgebouwde overtallen zullen worden 'opgeslorpt'.Het federale regering zou, zo luidt de kritiek verder, haar greep op het aantal toegekende Riziv-nummers verliezen. De nieuwe regeling zou het ook mogelijk maken het aantal vastgelegde VTE anders in concrete aantallen te vertalen in Vlaanderen en in de rest van België.