...

De media brachten de afgelopen weken al het nieuws dat de minister 20 miljoen wil besparen op de geneesmiddelen die in RVT's worden verstrekt. RVT-patiënten slikken gemiddeld zo een acht verschillende medicijnen per dag - een procent van de bevolking is zo goed voor vier procent van het geneesmiddelenverbruik in ons land.Apothekers moeten voortaan alle pilletjes die een RVT-bewoner per dag krijgt afleveren in één verpakking, samen met het toedieningsschema. Hij controleert meteen of er geen contra-indicaties bestaan voor het samen toedienen van die middelen. De apotheker factureert dit wekelijks. Dat vermijdt dat overschotten ontstaan van al betaalde middelen, bijvoorbeeld bij overlijden van een patiënt. Omdat vaak grote verpakkingen worden voorgeschreven, zou dat tot 10 miljoen euro op een jaar kunnen besparen.Innoverende middelenVoorts keurde de ministerraad een ontwerp-KB goed dat de versnelde toegang tot zeer innoverende middelen moet organiseren. Die versnelde toegang tot medicijnen waarvoor geen alternatief bestaat werd al geregeld door het KB op de toegang tot de zorg, dat op 25 februari in het Staatsblad verscheen. Het nieuwe ontwerp-KB bevat verdere bepalingen. Voor aandoeningen waarvoor geen behandeling bestaat, zouden patiënten de middelen al terugbetaald krijgen nog voordat de registratieprocedure bij het EMEA is afgerond.De ministerraad stelde verder het globale bedrag vast waarvoor farmaceutische bedrijven bepaalde investeringen kunnen in rekening brengen bij de heffing op de omzet van vergoedbare geneesmiddelen. Die vermindering op de heffing krijgen ze in ruil voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.MaximumfactuurTen slotte keurde de ministerraad ook een ontwerp-KB goed in verband met de maximumfactuur. Dat KB verlaagt het plafond voor de eigen bijdragen (het remgeld) in de geneeskundige verzorging voor chronische patiënten tot 350 euro - althans voor die patiënten met een laag inkomen.