...

Tegen 1 oktober moeten alle softwarepakketten voor huisartsen klaar zijn om de prestaties elektronisch te factureren. Van dan af zullen de patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering (RVV-patiënten) bij de huisarts alleen het persoonlijk aandeel moeten betalen.Na één jaar volgt een evaluatie van deze maatregel.Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: "Via deze regeling maken we onze gezondheidszorg toegankelijker voor personen die het financieel zeer moeilijk hebben. En dankzij de elektronische facturatie verkorten we de wettelijke betalingstermijn: huisartsen zullen nog maximum twee weken moeten wachten op de terugbetaling van hun erelonen, in plaats van twee maanden."