...

Het zijn de ministers van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) en van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) die het ontwerp van koninklijk besluit vrijdag hebben voorgelegd aan de ministerraad, waar het werd goedgekeerd.De collectieve overeenkomst bevat bepalingen met die de loonvoorwaarden voor artsen-specialisten in opleiding moeten harmoniseren, inclusief de toeslagen voor oncomfortabele uren.Daarnaast legt de overeenkomts een aantal bijkomende vergoedingen vast en wordt een onafhankelijk tijdsregistratiesysteem ingessteld om de uitwassen in de sector tegen te gaan. De collectieve overeenkomst bevat ook afspraken over de verlofstelsels en maatregelen inzake sociale bescherming.Ze treedt in werking vanaf het academiejaar 2021-2022 - stagemeesters en ziekenhuizen passen ze toe vanaf de datum die het stageplan van de arts-specialist in opleiding vastlegt als beginpunt van het nieuwe academiejaar.De overeenkomst wordt om de twee jaar geëvalueerd met het oog op een sterkere harmonisering van de arbeids- en loonvoorwaarden en een opvulling van mogelijke hiaten in de sociale bescherming. Een eerste evaluatie is gepland tegen eind 2022.