...

Oude geneesmiddelen zullen na bepaalde periodes dat ze beschikbaar zijn op de markt, sterker in prijs dalen (old drugs cliff), en de prijsvermindering na 12 jaar terugbetaling wordt met 2,75% 'uitgediept'.De 'vergoedingsbasis' van 'biologicals' verlaagt wanneer er een biosimilar op de markt komt, of automatisch wanneer het middel 18 jaar op de markt is en er geen biosimilar beschikbaar komt.De veiligheidsmarge van 5% voor originele geneesmiddelen verdwijnt. Dat komt vooral de patiënt ten goede die dat uit eigen zak moest betalen, maar door het spelen van de concurrentie en via de maximumfactuur brengt deze maatregel ook wel iets op voor de overheidskas, rekent de Open VLD-minister.Zoals gezegd waren deze besparingen al gepland, blijkbaar heeft de ministerraad weer wat meer tijd voor 'gewone' beleidszaken. De Commissie Volksgezondheid keurde te teksten al in februari goed - bij een normale gang van zaken zouden de besparingen vanaf 1 april 2020 van kracht geweest zijn.De Raad van State wordt nu nog om een dringend advies gevraagd.