...

Dat de tekst van het akkoord voorgelegd wordt aan de ministerraad komt tegemoet aan een wens van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. De redenering van de NCAZ is dat de ministers minder snel zullen ingrijpen in het akkoord - lees: knippen in het budget - wanneer ze vooraf kennis hebben genomen van de inhoud (zie ook 'Meerjarenplan'). Samen met de tekst van het akkoord artsen-ziekenfondsen keurde de Ministerraad ook de overeenkomsten van de logopedisten, audiciens en kinesitherapeuten goed.Niet akkoord?Nu het akkoord is goedgekeurd kan het ook in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Op de dag van publicatie begint voor artsen die niet tot het akkoord willen toetreden - of maar gedeeltelijk willen toetreden - de klok te lopen. Ze krijgen dan nog 30 dagen de tijd om hun beslissing bekend te maken.Opgelet: dat kan niet meer met een aangetekend brief. De beslissing om het akkoord (gedeeltelijk) op te zeggen moet elektronisch gebeuren, met een beveiligde toepassing op MyRiziv.