...

Tijdelijke onbeschikbaarheid melden Fabrikanten van geneesmiddelen zullen in de nabije toekomst aan het FAGG moeten melden dat een geneesmiddel tijdelijk onbeschikbaar zal zijn. Nu moet de industrie het FAGG alleen van een definitieve onbeschikbaarheid op de hoogte brengen. De verplichting al gelden van zodra een geneesmiddel twee of meer weken onbeschikbaar dreigt te zijn. De firma moet dat binnen de zeven dagen aan het federaal geneesmiddelenagentschap melden, zodat die via zijn website ook onder meer de artsen op de hoogte kan brengen.Snellere terugbetaling pediatrische indicatiePatiënten van 18 jaar tot jonger zullen voortaan sneller toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, door een verkorting van de procedure voor terugbetaling. Vandaag moet de producent van een geneesmiddel, wanneer dat ook een vergunning krijgt voor pediatrisch gebruik, een nieuwe procedure voor terugbetaling indienen. Die procedure neemt 7 tot 13 maanden in beslag. De minister van Volksgezondheid voert een nieuwe procedure in waarmee terugbetaling 5 tot 11 maanden sneller kan geschieden. De minister wil met deze maatregel ook innovatie aanmoedigen. Vandaag daalt de prijs van een geneesmiddel veelal met een derde wanneer er een nieuwe indicatie wordt goedgekeurd. Bij een uitbreiding naar een pediatrische indicatie zou die prijsdaling niet meer worden opgelegd.