...

Enkele weken geleden meldden de kranten dat het trivalente vaccin tegen de seizoensgriep onvoldoende bescherming biedt. De helft van de mensen die het vaccin kregen, zouden toch besmet raken met griep.Dat komt omdat het influenzavirus dat nu de ronde doet, vaak van het type B-Victoria is. Het trivalente vaccin biedt daar geen antigeen voor aan. Huisartsen gebruiken vaak het tetravalente vaccin, dat wel beschermt tegen dit type.Gratis vaccinDe Vlaamse overheid biedt de bewoners van de woonzorgscentra een gratis vaccin aan. Maar dat is wel nog een trivalent vaccin. De overheid plaatste een bestelling voor het vaccin tegen influenza voor de periode 2013-2016.De firma die vorig jaar het tetravalente vaccin op de markt bracht, deed dat in april. "Dat was te laat om de lopende overheidsopdracht op te zeggen en een nieuwe opdracht uit te schrijven en tijdig te gunnen", aldus minister van Welzijn Jo Vandeurzen in de Commissie WVG van het Vlaamse Parlement."Wij hebben wel al de beslissing genomen om de lopende opdracht een jaar vroeger op te zeggen om een nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven en op die manier ook de mogelijkheid te hebben dat een tetravalent griepvaccin in de offertes kan worden aangeboden", zo vervolgt de CD&V-minister.Vandeurzen wees er verder op dat het B-type van het influenzavirus vooral in een jongere bevolking de ronde doet. Uit de gegevens van het WIV zou blijken dat oudere personen - en dus ook de WZC-populatie - nog vooral getroffen wordt door de A-types waartegen het trivalent vaccin wel goede bescherming biedt.De vraag over de vaccinatie tegen de seizoensgriep kwam van Caroline Croo (NV-A). Zij betreurde dat de Hoge Gezondheidsraad het trivalente vaccin aanbeval, alleen maar omdat maar een firma het tetravalente vaccin aanbood.