...

Het probleem met de erkenningscommissies voor specialisten dateert niet van gisteren. De overheid laat al geruime tijd na om leden tijdig te benoemen en commissies tijdig samen te stellen. Van de 32 erkenningscommissies zijn er op dit moment maar vier die volgens de regels van de wet zijn samengesteld: medische oncologie, intensieve zorg, urgentiegeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde. De andere 28 hebben hun 'vervaldatum' al lang overschreden.Extra-timeSterkste voorbeeld zijn de erkenningscommissies voor het 'beheer van gezondheidsgegevens' en voor 'revalidatie', waar de mandaten vier jaar geleden al hernieuwd hadden moeten worden. Andere erkenningscommissies werken al vijf tot acht maanden in extra-time.Met dat systematisch overschrijden van wettelijke termijnen maakt de overheid een slechte indruk. "Dit is niet te verschonen", zegt Marc Moens. Maar het belet de erkenningscommissies niet om verder te functioneren. Een vooruitziend KB uit 1983 zorgt ervoor dat de leden hun functie blijven waarnemen "tot in hun vervanging is voorzien".Verhoogde codenummerErger is dat Volksgezondheid verzuimt om een hele reeks specialisten een beroepstitel oncologie af te leveren waar ze volgens de Bvas recht op hebben. Een voorbeeld: het besluit met de criteria voor een beroepstitel in pediatrische oncologie en hematologie verscheen in mei 2007. Maar vijf jaar en acht maanden later is nog geen enkele pediater in deze discipline erkend. En bijgevolg mogen ze niet het verhoogde codenummer aanrekenen.Hetzelfde met de beroepstitels in oncologie voor gastro-enterologen en pneumologen. Ook daar is het al drie jaar wachten geblazen. Zolang ze de titel niet op zak hebben, is het voor deze specialisten onmogelijk om de meest geavanceerde geneesmiddelen voor te schrijven. Terugbetaling kan alleen mits goedkeuring van een medisch oncoloog. DemotiverendIn de open brief aan Di Rupo en Onkelinx vraagt Marc Moens of de minister misschien lak heeft aan het vele werk dat ambtenaren en zorgverstrekkers in de commissies van Volksgezondheid verrichten? Hij vergelijkt ook met ivf, waar de minister maar 72 uur nodig had om een KB te laten wijzigen (zie AK 2298)."Zijn kinderoncologen en -hematologen, oncologische gastro-enterologen en pneumologen minderwaardig aan in-vitrospecialisten? U maakt het hen al drie jaar onmogelijk om de hun geëigende honoraria aan te rekenen. Dit kan zo niet verder." Op het kabinet van Onkelinx was niemand bereikbaar voor commentaar.Peter Backx