...

Voor de minister van Volksgezondheid hangt er overigens wel wat meer aan vast: "Belgen slikken nog veel te veel antidepressiva en dat is lang niet altijd nodig. Deze richtlijn moet ertoe bijdragen dat minder psychofarmaca voorgeschreven en gebruikt worden, een doelstelling die we in het regeerakkoord hebben gezet."In 2008 - het jaar dat de eerste versie van de DM-richtlijn werd gepubliceerd - kochten 1,12 miljoen landgenoten antidepressiva in de officina. En het probleem verdwijnt zeker niet vanzelf. In 2013 waren er dat ondertussen 1,17 miljoen.Maar depressieve patiënten zetten huisartsen voor een moeilijke opgave. Het vraagt tijd om de patiënt op te volgen - en tijd is kostbaar. De huisarts staat er in de eerste lijn ook nog steeds grotendeels alleen voor - toch nog in de meeste praktijken. Minister De Block geeft aan zich hiervan bewust te zijn."Het belangrijkste werk komt nu dat de richtlijn er is", zegt huisarts Tom Declercq ­- één van de auteurs van de richtlijn. "Dat is het toepassen van de richtlijn. Een voor de hand liggend idee voor de implementatie ervan is om huisartsen in de LOK-groepen te trainen. Dat kan gebeuren aan de hand van een casus door een tandem van huisarts(-trainer) en klinisch psycholoog."Maar het kabinet kan nog geen toelichting geven over de manier waarop het budget van 250.000 euro zal worden besteed.