...

Ze reageerde daarmee op het lekken van een rapport van experts die de Hoge Gezondheidsraad had aangezocht. In de Kamer zei Onkelinx het lek te betreuren, omdat ze het rapport liever in de Kamercommissie had besproken.Inhoudelijk zei de minister dat er op basis van het nieuwe rapport, dat ze "nog niet officieel ontvangen" heeft, en met het advies van Europa binnenkort een juridisch kader kan zijn voor het gebruik en de verkoop van de e-sigaret in België.Zelf vindt ze dat het product vrij verkocht moet kunnen worden als het geen nicotine bevat, op voorwaarde dat de verpakking geen 'gezondheidsclaim' bevat. Want, zo benadrukte Onkelinx, volgens de experts "is de e-sigaret minder toxisch dan een gewone sigaret, maar is ze niet zonder risico". "Het voorzorgsprincipe dwingt ons dan ook tot regelgeving", zei ze.E-sigaretten die wel nicotine bevatten, zouden enkel in de apotheek verkocht mogen worden, vindt Onkelinx. Dat menen ook de experts: als zulke elektronische sigaretten als een geneesmiddel beschouwd worden, kan er controle op uitgeoefend worden en zou de reclame ervoor gereglementeerd zijn.Het 'advies' van de Europese Unie waar Onkelinx op wacht, is nog niet voor meteen. Het Europees Parlement en de lidstaten hopen voor het einde van de legislatuur een akkoord te bereiken over een nieuwe tabaksrichtlijn. De wetgeving rond de e-sigaret maakt daar slechts een beperkt deel van uit. De discussie gaat vooral over de gezondheidswaarschuwing op de verpakkingen van sigaretten.