...

Minister Onkelinx kreeg van twee Kamerleden de vraag wat ze wilde doen aan de wildgroei van parapluattesten. Zowel Kattrin Jadin als Valérie Warzée-Caverenne (beiden van MR) legde de minister van Volksgezondheid die vraag voor naar aanleiding van het rapport dat de Koning Boudewijn Stichting opstelde over het toenemende aantal medische attesten.Artsen en hun Orde Uit een bevraging van 711 huisartsen bleek dat artsen willen dat een (liefst) federale instantie het aantal attesten en de workload die die teweegbrengen, in de hand zou houden. Maar Onkelinx vindt blijkbaar dat dat niet haar bevoegdheid is. In haar schriftelijke antwoord schrijft ze over het toenemend aantal parapluattesten: "Dat fenomeen kan maar worden bestreden via een overleg tussen artsen en/of hun Orde, en de belangrijkste vragende partijen, teneinde met name de relevantie van die attesten te onderzoeken."Vervalsing Minister Onkelinx onthoudt vooral uit het rapport dat "niet zozeer de administratieve overlast van de artsen problematisch is, maar wel de druk waaronder de huisartsen staan om attesten te schrijven die niet aan de medische indicatie beantwoorden (...)".Ze begrijpt dat de vragen die artsen voorgelegd krijgen hen vaak in een lastig parket brengen. Maar ze besluit dan: "Bovendien kan een medische indicatie attesteren in sommige gevallen als schriftvervalsing worden beschouwd."Voor haar komt het er dan op neer "zoals verscheidene sprekers het bij de voorstelling van het rapport hebben aangegeven, dat er één contactpunt zou moeten komen waar overheden of instellingen die met voorschrijvers van valse attesten te maken krijgen die eventueel zouden kunnen aangeven."Vereenvoudiging Effectievere controle dus. Laat het probleem van administratieve overlast haar dan onberoerd? De minister verwijst ook naar enkele maatregelen voor administratieve vereenvoudiging, zoals de websites Communit-e en Handiweb, die het laten erkennen van een handicap moeten vergemakkelijken.Meer specifiek wat huisartsen betreft, verwijst ze ook naar MyCarenet voor het vlotter aanvragen van attesten in Hoofdstuk IV.Bron: Bulletin van vragen en antwoorden, nr. 148 - www.dekamer.be.