...

"In de laatste week voor en de eerste week na elke vakantie zullen ouders niet meer zelf een ziektebriefje mogen schrijven." De uitspraak werd vandaag opgetekend uit de mond van minister van Onderwijs Pascal Smet, die op die manier een einde wil maken aan het fenomeen van 'luxeverzuim': ouders die nu al met hun kroost op vakantie vertrekken, terwijl het schooljaar nog niet afgelopen is. Het debat deed de voorbije dagen heel wat stof opwaaien. Huisartsen voelen zich vaak onder druk gezet door hun patiënten om in zulke gevallen een medisch attest af te leveren om de afwezigheid op school te verantwoorden.Onder druk"Door de term 'ziektebriefje' te gebruiken in het kader van dit fenomeen, blijft Pascal Smet dit in het kamp van de medische sector leggen", reageert dokter Moeremans. "Dat artsen dan door mensen onder druk worden gezet, is daarvan het logische gevolg..." Waarom mogen ouders in zulke omstandigheden geen briefje schrijven voor afwezigheid wegens familiale omstandigheden?Niet alleen Neckermann eerder deze maand, maar ook de minister gebruikt dus het begrip 'ziektebriefje' op een totaal verkeerde manier, concludeert de Willebroekse huisarts.Paraplu"Ik ben zelf ook ouder. Mijn kinderen zijn intussen de schoolplichtige leeftijd wel voorbij. Maar het heeft mij altijd gestoord dat de verantwoordelijkheid van de ouders ook door het onderwijssysteem niet 'au sérieux' genomen wordt. Ouders worden wel geacht om hun kinderen naar school te sturen, om de rekeningen te betalen, maar wanneer zij een opmerking of vraag hebben omtrent hun eigen kinderen, dan wordt enkel de mening of het advies van een derde - die men dan als 'expert' kan aanduiden - aanvaard. Dat die 'experten' slechts als paraplu dienen om verantwoordelijkheden weg te schuiven: dat debat wordt nooit gevoerd", besluit Moeremans.