...

Meer dan 1.400 antwoorden kregen we binnen op de enquête over ziekenhuisbeleid en -financiering. Uiteindelijk verwerkten we 1.333 formulieren. Daaronder ook de antwoorden van 24 ziekenhuisdirecteurs - wat op 104 algemene ziekenhuizen een representatief staal kan genoemd worden. De resultaten zoals ze vandaag in Artsenkrant en HealthCare Magazine staan, doen in de sector heel wat stof opwaaien.Bemoedigend Een aantal vragen peilde naar het draagvlak voor de structurele hervormingen die minister De Block in de ziekenhuisfinanciering wil doorvoeren. Wat denken huisartsen, ziekenhuisartsen en directies ervan? De liberale excellentie is alvast tevreden met de resultaten. De sector staat achter de principes die ze bij de hervorming wil hanteren, meent ze. Minister De Block: "Dit is een zeer positief signaal. Het bevestigt dat huisartsen en specialisten én ziekenhuisdirecties ook vinden dat we moeten veranderen en hervormen om onze gezondheidszorg, en zeker de zorg in de ziekenhuizen, toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol te houden. Nu en in de toekomst." Verder noemt ze "de positieve houding tegenover het meten van zorgkwaliteit en tegenover het belonen van goede kwaliteit bemoedigend".Artseninkomens Minister De Block benadrukt dat het project ter hervorming van de ziekenhuisfinanciering onlosmakelijk verbonden is met de hervorming van de nomenclatuur. "De vaststelling dat weinig deelnemers aan de enquête de huidige netto-inkomensverschillen tussen ziekenhuisartsen aanvaardbaar vinden, biedt een goede basis voor constructief overleg over de hervorming van de nomenclatuur", becommentarieert De Block de resultaten. Tot slot benadrukt ze dat het kabinet over dit hervormingsproject uiteraard voortdurend overlegt met de sector. "Het spreekt voor zich dat er andere standpunten zijn. Daarvoor dient het overleg: we zoeken samen oplossingen in het belang van onze patiënten. De patiënt blijft onze prioriteit", aldus nog de minister.