...

Anne Dedry kaartte het probleem dinsdag aan in de Commissie Volksgezondheid. Kinderen met psychiatrische problemen en hun ouders blijven soms lang in de kou staan. Het Kamerlid van Ecolo-Groen verwees onder meer naar de hongerstaking onlangs van een vader omdat hij geen plaats vond voor zijn zwaar autistische dochter.Integratie en continuïteitDe Minister van Volksgezondheid erkende het probleem en verklaarde er nog dit jaar werk van te maken. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid nam in 2012 het probleem onder de loep en in 2015 moet de verklaring van toen in concreet beleid omgezet worden.De oplossing moet volgens De Block in de eerste plaats gezocht worden in een betere integratie van en continuïteit tussen de diensten. Zo moet men sneller en adequater kunnen inspelen op specifieke behoeften. Een goede taakverdeling moet het mogelijk maken kinderen en jongeren zo lang mogelijk op te vangen in de eigen omgeving, met korte of langdurige opnames wanneer dat nodig is.Om te zorgen dat de IMC niet in goede intenties blijft steken, zal de federale minister al meteen een budget van 1,2 miljoen vrijmaken. Daarmee wil ze onder meer twaalf hoogopgeleide coördinatoren aanwerven in referentieziekenhuizen.Zij zullen er bijvoorbeeld moeten voor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats terechtkomen: patiënten moeten geen plaats krijgen die voor hen niet de meest geschikte is. De coördinatoren moeten van onderuit de fragmentatie op het terrein wegwerken.