...

Op een schaal van nul tot tien geeft bijna drie vierde - 72,14% om precies te zijn - van de Belgische artsen, apothekers en ziekenhuisbeheerders een cijfer tussen nul en vier aan de ooit zo populaire dokter. Voor een vierde (25,18%) kan het beleid op Sociale Zaken nog net door de beugel. Zij gaven een getal tussen vijf en acht op tien. De cijfers bevestigen wat we al langer wisten: De Block heeft de hoog gespannen verwachtingen nooit kunnen waarmaken. Deze elektronische peiling werd afgenomen tussen 17 en 30 november via de nieuwsbrieven en websites van de drie bladen. In totaal namen er 1.497 mensen aan deel.De Block ontgoochelt artsen en apothekersDe Belgische huisartsen geven het beleid van hun voormalige collega Maggie De Block gemiddeld 3,18 op 10. Dat is een stuk slechter dan vorig jaar. Toen scoorde de liberale excellentie nog 4,9/10. De vrije val bij de specialisten is nog meer uitgesproken: van 6 op 10 in 2015 naar 3,6/10 dit jaar.Allicht zijn de onverwacht zware besparingen die minister De Block de sector onlangs oplegde niet vreemd aan de sterk tanende populariteit van de Vlaamse liberale huisarts op Sociale Zaken en Volksgezondheid. We zetten enkele cijfers voor u op een rijtje.Van 4,9 naar 3,18Een kleine driekwart van de huisartsen (72,67%) geeft tussen 0 en 4 op 10 aan de minister. Het gemiddelde ligt hier op 3,18. Een aanzienlijk deel van de huisartsen zegt toch nog min of meer tevreden te zijn over het beleid. Een vierde (25,18%) geeft namelijk een score tussen 5 en 8. Sterker nog, 2,15% is zelfs zo tevreden dat ze 9 of 10 op 10 geven.Ter vergelijking. Een jaar geleden stelden we - in een schriftelijke en meer omvangrijke enquête - precies dezelfde vraag. Toen gaf een derde van de huisartsen (35,5%) het beleid minder dan 4 op 10. Een ander derde was minder streng en hield het op 5 à 6 op 10. Het gemiddelde bedroeg toen 4,9.Sterke terugvalMinder uitgesproken negatief is de stemming bij de artsen-specialisten. 'Slechts' 65,49% buist De Block met een cijfer dat schommelt tussen 0 en 4, bij een gemiddelde van 3,60. Een derde (32,11) vindt dat de minister tussen 5 en 8 op 10 verdient. 2,39% geeft nog meer.Wel is de populariteit van de liberale politica bij de specialisten veel sterker gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Eind 2015 gaf bijna de helft van de specialisten (47,9%) haar nog minstens een 7 en 35,7% een 5 of een 6. Slechts 14,2% vond het beleid toen slechts 0 tot 4 punten waard. Gemiddeld gaf dat vorig jaar nog een mooie 6 op 10.ApothekersDit jaar gaf ook De Apotheker/Le Pharmacien De Block haar schoolrapport. De besparingen en andere maatregelen zijn bij deze beroepsgroep duidelijk nog veel harder aangekomen dan bij de artsen. Een zeer flinke tweede zit. Niet minder dan 93,88% van de officina-apothekers buist De Block met een cijfer dat schommelt tussen 0 en 4. Amper 5,68% van de participanten vindt het beleid nog te doen en geeft 5 à 8 punten op 10. Van de tien deelnemende ziekenhuisapothekers was er slechts één die 6 op 10 gaf, de negen overige hielden het bij een score tussen 0 en 4.Tot slot blijkt het ongenoegen ook groot te zijn bij de leidinggevenden uit de ziekenhuizen -bevraagd via HealthCare Magazine. Negen van de 13 respondenten gaven een getal tussen 0 en 4 punten en vier leidinggevenden hielden het bij een cijfer tussen 5 en 7.Technische ficheDe populariteitspoll werd afgenomen tussen 17 en 30 november via de nieuwsbrieven en websites van Artsenkrant/Le Journal du Médecin, de Apotheker/Le Pharmacien en HealthCare Magazine (titel voor leidinggevenden in de ziekenhuizen). We stelden volgende vraag: "Op een schaal van 0 tot 10 - waarbij 10 perfect is -: hoe beoordeelt u het beleid van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD)?' Men had daarbij de mogelijkheid een cijfer aan te kruisen. De poll werd ook gepubliceerd in de nieuwsbrieven of op de websites van Bvas, ASGB, Domus Medica en VBS. Aan de peiling namen 710 artsen-specialisten, 428 huisartsen, 239 officina-apothekers, 10 ziekenhuisapothekers en 13 leidinggevenden uit de ziekenhuizen deel.Eind 2015 stelde Artsenkrant/Le Journal du Médecin in een schriftelijke enquête waarop 1.811 antwoorden binnenkwamen dezelfde vraag. Toen was dit wel slechts één van vier actualiteitsvragen in een peiling die voor het overige vooral wou weten wat u vond van Artsenkrant/Le Journal du Médecin.