...

"Ik twijfel niet aan de expertise en de objectiviteit van de examencommissie, maar ze kan misschien strenger zijn bij het opstellen van de vragen en die vooraf aan experts voorleggen. Dat zou het aantal klachten achteraf kunnen verminderen." Zo sprak de nieuwe Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) eind vorige week in De Standaard. "Er moet ook een begeleidingscommissie komen die een aantal inhoudelijke aanbevelingen om kan zetten om het toelatingsexamen geneeskunde wat bij te sturen."Die uitspraken van minister Crevits kwamen niet uit de lucht vallen. Eind september kregen tachtig kandidaten die gebuisd waren bij de tweede zit van de toelatingsproef te horen dat ze tóch aan de studies mochten beginnen, nadat de examencommissie drie aangevochten vragen uit het examen had geschrapt. En afgelopen zomer publiceerden twee sociologen van de VUB een studie waaruit bleek dat het ingangsexamen discrimineert. Zo zouden meisjes minder kans hebben op slagen door het gebruik van meerkeuzevragen, zou wie thuis geen Nederlands spreekt in het nadeel zijn en zouden sociale verschillen een bepalende invloed hebben op het resultaat (zie AK 2370, blz. 6). Een hervorming van het examen drong zich dan ook steeds nadrukkelijker op, zo meenden ook de Vlaamse geneeskundestudenten, vertegenwoordigd in het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO).Toegangsexamen 2.0Langs de zijlijn blijven staan tijdens het debat over de herziening van dat toelatingsexamen wilden de studenten zeker niet. Vlak voor aanvang van dit academiejaar lanceerden ze een aanzet voor het 'toelatingsexamen 2.0' (zie AK2374, blz. 8), en begin vorige week waren vertegenwoordigers van het VGSO te gast op het kabinet van de onderwijsminister om hun ideeën toe te lichten. "Concrete zaken hebben we toen niet meteen afgesproken, maar positief was wel dat het kabinet onze plannen enthousiast onthaalde", deelde Frederik Deman, student aan de KU Leuven, toen mee aan Artsenkrant. En bij dat enthousiasme zal het waarschijnlijk niet blijven, getuige de uitspraken van minister Crevits enkele dagen nadien.Het voorstel van de geneeskundestudenten draait rond twee kernpunten: de oprichting van een begeleidingscommissie die permanent waakt over de kwaliteit van de toelatingsproef en die de examenmodaliteiten en de evaluatie van inhoudelijke competenties via de test monitort; en de organisatie van Vlaamse voorbereidingssessies om iedereen, ongeacht zijn of haar sociale afkomst, gelijke kansen te geven.Examencommissie en decanenOp maandag 13 oktober zit minister Crevits samen met professor dr. Bernard Himpens (KUL), voorzitter van de examencommissie, om het hier verder over te hebben. En er staat ook nog overleg gepland met de decanen van Vlaamse faculteiten geneeskunde. Zowel professor Himpens als de decanen toonden zich in ieder geval al voorstander van een begeleidingscommissie.