...

Volgens de minister is de huidige bijdrage niet genoeg voor wat hij de belangrijkste humanitaire crisis ter wereld vindt. Alle grote humanitaire organisaties melden een financieel tekort. "Deze extra financie ondersteuning is nodig om levens te redden, ondervoeding te voorkomen en een verdere verergering van de absolute armoede te vermijden", verklaart hij. "Deze crisis bestaat dan ook uit verschillende dimensies: er zijn de voedselcrisis, ondervoeding en de verslechterde gezondheidssituatie, maar ook problemen die te maken hebben met aspecten gelinkt aan de veiligheid, de economie, de landbouw en de veeteelt." 9,05 miljoen euro De bijdrage van 4 miljoen euro komt bovenop de eerdere schenking van 5,05 miljoen euro, beslist door de ministerraad. Hiervan is 3 miljoen bestemd voor het Wereldvoedselprogramma, 1 miljoen voor de Landbouworganisatie van de VN en 1,05 miljoen voor de Luchttransportdienst voor Humanitaire Operaties van de VN. De 4 miljoen gaat naar erkende Belgische ngo's of naar multilaterale organisaties in de regio.