...

Een KB daarover zal eerstdaags in het Staatsblad verschijnen. Artsen moeten bij het heropstarten van de zorg tal van beschermingsmaatregelen nemen. De extra kosten die dat meebrengt mogen niet op de patiënt worden verhaald.Het verbod op coronasupplementen zou zowel gelden voor geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen.Patiënten die al een supplement hebben betaald, zouden dat geld kunnen terugvorderen bij de arts in kwestie of via het ziekenfonds.De zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven, stelt de minister. Ze voert ook aan dat de overheid beschermingsmateriaal gratis onder de zorgverleners heeft verdeeld.Toch is de minister er zich blijkbaar van bewust dat ook zorgverleners heel wat extra kosten hebben."Tezelfdertijd is het belangrijk dat ook onze zorgverleners [er] de dupe niet van worden", aldus de minister." Daarom werken we samen met onze administraties en de sector een regeling uit om de extra uitgaven van zorgverleners tijdens deze crisis zo goed en eerlijk mogelijk te compenseren."Ook deze compensatieregeling zou met terugwerkende kracht ingaan vanaf 4 mei.